Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Claudia Del Fierro Gallegos och Ivo Vidal Páez

Claudia Del Fierro Gallegos och Ivo Vidal Páez

Residensstipendiater i Malmö 1 januari - 31 mars 2019
Claudia Del Fierro (f. 1974, Santiago, Chile) arbetar i medier och tekniker som video, fotografi och installation. Hennes praktik inbegriper ofta aktioner, publika interventioner och film. Hon använder sig av performance som ett sätt att deltaga i och sätta fingret på situationer, vilket resulterar i rörliga bilder i gränslandet mellan fiktion och dokumentär. Arbetena presenteras som flerkanaliga videoinstallationer. Under sin ateljévistelse i Malmö kommer hon att installera sina arbeten till grupputställningen ”Att minnas det som är: Chiles närhistoria i film och konst” på Lunds konsthall med Hans Carlsson som curator, samt delta i utställningens publika program. Hon kommer också att forska vidare om det dokumentära och filmen i omskrivningen av historien.

Del Fierro har examina i fri konst och bildkonst från Universidad de Chile, samt examen från Masterprogrammet i kritiska och pedagogiska studier vid Konsthögskolan i Malmö. Bland hennes senare projekt märks videoverken ”El Complejo: The Guerrilla, Remembrance” och ”Liberated Territory” (2014-2017), forskningsprojektet ”La Fábrica” (2017) och videoinstallationen ”Avance Temporal” (2017). Hon har ställt ut på Mercosulbiennalen, Havannabiennalen och i ett stort antal grupp- och separatutställningar i Latinamerika och Europa.

Ivo Vidal (1982) forskar inifrån populärkulturens värld via performance, måleri, ljud och hantverk, på ett vardagsspråk laddat med politisk signifikans och biografiska referenser. I olika kulturella traditioner omdefinierar han den konstnärliga forskningen om historiska avantgarden och relokaliserar dem i lokala koder och musik, i utställningslokaler och kulturkonsumtion, på museer, gallerier, skivbutiker, barer och allmänna platser. Hans arbete ifrågasätter betydelsen av i sociala processer integrerade kulturella rörelser och konstens plats i detta sammanhang. Vidal har ställt ut på konstnärsdrivna gallerier och mer etablerade institutioner som Gallery Gabriela Mistral och Museo de Arte Contemporáneo, Chile.
 

Uppdaterad: 2019-03-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se