Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella bidrag till musikområdet

Internationella bidrag till musikområdet


Fotograf: Conny PedersenFredrik Hast och Frida Madeleine Hjalmarsson i projektet Kitka
2018-12-17
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till resor och internationellt kulturutbyte för musiker och komponister inom musikkonsten. Vid årets fjärde fördelning beviljas 38 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 535 000 kronor.
Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel musikerna och komponisterna Frida Madeleine Hjalmarsson och Fredrik Hast, Sundsvall, som får bidrag för en turné i Japan med projektet Kitka för ett musikaliskt möte med japanska trumslagare i The Drummers Cabal.

Musikerna och komponisterna Sten Källman och Susanna Källman, Göteborg, får bidrag för att ge konsert och workshops på festivalen Singing People Together i Kapstaden, Sydafrika.

Musikern och komponisten Anne Marte Eggen, Malmö, får bidrag för en arbetsvistelse i Hanoi, Vietnam som ska resultera i en workshop på Hanois musikkonservatorium, en konsert på en avstadens jazzklubbar samt en studioinspelning.

Musikerna och komponisterna Moustapha Ndiongue och Sanel Lansana, Göteborg, får ett bidrag för en arbetsvistelse i Senegal för att samla material för barnproduktionen Dinn Dinn Bulo samt för studier i bl.a. koraspel.

Komponisten Miklos Maros, Stockholm, får bidrag för att resa till Ungern och medverka i ett tonsättarporträtt av hans verk i Budapest och komponisten Jonas Forsell, Stockholm, får bidrag för att resa till Nya Zeeland för en arbetsvistelse där han skall samla material till en ny barn- och ungdomsopera.

Musikern och komponisten Emma Björling, Tyresö, får ett bidrag för bjuda in de kanadensiska musikerna Alex Kehler, Seán Dagher och Amanda Keesmaat till arbetsvistelse i Sverige för att skriva musik, repetera och turnera tillsammans. Musiken består av traditionell och nyskriven folkmusik och kammarmusik från Norden, Quebec och Storbritannien/Irland.

Huvudsyftet med bidraget är att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Bidraget avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra samarbetsprojekt, egeninitierade resor där inbjudan saknas, samt konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Totalt har 89 ansökningar om resor och internationellt kulturutbyte behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 73 ansökningar. Bidrag ges till utbyten med 17 olika länder på sex kontinenter.

Se lista över beviljade bidrag resor och internationellt kulturutbyte.
 
Uppdaterad: 2018-12-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se