Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Kollektivverkstäder på Öland och konst för småkryp

Kollektivverkstäder på Öland och konst för småkryp


Fotograf: Steuart WrightVy från Svarta silon på Öland
2018-11-26
Kulturbryggan har i årets andra och sista utlysning beviljat bidrag till 14 projekt, däribland till etablerandet av kollektivverkstäder och residensverksamhet på Öland och ett projekt som på ett annorlunda sätt undersöker vad konst är eller om det överhuvudtaget existerar.
Totalt beviljades 10 776 000 kronor till 14 projekt. Tre ansökningar om strukturbidrag fick dela på 3 862 000 kronor och elva ansökningar om projektbidrag delade på 6 914 000 kronor. Totalt inkom 115 ansökningar inom båda bidragsformerna. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 13 november 2018.

The Mirror Institution beviljades 1 618 000 kr i strukturbidrag för projektet Svarta silon – kollektivverkstäder och residensverksamhet på Öland. Projektet innefattar en förprojektering inför en omfattande, och lokalt genomgripande, konstnärlig produktionsplats.

Vad som en gång i tiden var Ölands mest moderna mjölkgård blir kollektivverkstäder, internationellt residensprogram och en ny mötesplats för åretruntboende och gäster. Boende i byarna runtom har själva föreslagit en programmering som bygger på att verkstäder kopplas mot kurser inom både kultur och jordbruk. Verkstäderna ska kunna tillhandahålla möjligheter för exempelvis snickeri och keramik men också utrymmen som kan anpassas efter den enskilde konstnärens behov och önskemål.

En annan projektägare är Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling som beviljades 1 030 000 kr i projektbidrag för projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Här är naturens mindre invånare – som projekttiteln antyder – inte de avbildade, utan mottagare av konsten.

Projektet ska bjuda in fyra konstnärer med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig, inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget.

Kulturbryggans strukturbidrag
Kulturbryggans strukturbidrag är en ny bidragsform för 2018 och syftar till att öka möjligheterna för konstnärer att kunna verka i hela landet. Strukturbidraget ska bidra till att bygga upp en infrastruktur för konst- och kulturproduktion på platser i landet där den är bristfällig eller rentav saknas. Det långsiktiga målet är att konstnärer ska ges jämbördiga förutsättningar att verka oavsett var i landet de bor.
Strukturbidraget riktar sig till gedigna och kraftfulla förprojekteringar som i slutändan syftar till att etablera beständiga miljöer och sammanhang för konstnärer att verka inom. Här avses faktiska arbetsplatser som hubbar, resurscentrum, verkstäder eller motsvarande.

Under det gångna året har strukturbidraget utlysts vid två tillfällen. Sammanlagt har elva projekt fått dela på drygt 12 miljoner kronor. Strukturbidraget ska utgöra en substantiell finansiering i ett tidigt skede för att öka möjligheterna för projekten att realiseras. Bidraget ger tyngd åt projektägarna och stärker projektets samverkansmöjligheter med lokala och regionala parter.

Nästa utlysning av strukturbidraget öppnar den 4 mars 2019. Innan ni skickar in en ansökan vill vi att ni kontaktar oss och påbörjar en dialog kring projektet. Mejla oss på: kulturbryggan@konstnarsnamnden.se
 
Uppdaterad: 2018-11-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se