Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Drygt 58 miljoner kronor i arbetsstipendier till 293 bild- och formkonstnärer

Drygt 58 miljoner kronor i arbetsstipendier till 293 bild- och formkonstnärer


Foto: Anna-Karin DruggeGerd Aurell är en av de som mottagit femårigt arbetsstipendium.
Här vid sitt verk "Till mitten hunnen" på kriminalvårdsanstalten i Umeå.
2018-10-22
Arbetsstipendier inom Bild- och form är nu utdelade. Sex bild- och formkonstnärer tilldelas femåriga arbetsstipendier.
I år har Konstnärsnämnden fördelat drygt 100 fler arbetsstipendier än tidigare år. Sex bild- och formkonstnärer tilldelas femåriga arbetsstipendier om tre basbelopp per år (förnärvarande 136 000 kr), 184 bild- och formkonstnärer får tvååriga arbetsstipendier på 120 000 kr per år och 103 personer får ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kr.

- I år har vi tack vare en utökad budgetram kunnat dela ut många fler arbetsstipendier än tidigare år. Det ger fler möjlighet och tid att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap. Jag vill också lyfta det faktum att stipendierna gått till bild- och formkonstnärer i samtliga Sveriges län. Detta är viktigt, då vårt uppdrag bland annat är att främja konstnärers möjlighet att bo och verka i hela landet, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden.

Stipendierna har gått till bild och formkonstnärer i Sveriges alla län. Den yngsta stipendiaten är 26 år och den äldsta är 81 år.

Mottagarna av de femåriga arbetsstipendierna är bildkonstnärerna Gerd Aurell, Arijana Kajfes, Karin Ohlin och Jakob Senneby samt fotografen Carl Johan Erikson och formgivaren Ann Wåhlström.

Här kan du se lista med beviljade arbetsstipendier

Arbetsstipendium, 1- och 2-årigt

Arbetsstipendium, 5-årigt
Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Beslutet fattades av Bildkonstnärsfonden som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer.
 
Uppdaterad: 2018-10-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se