Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / 1,6 miljoner kronor till bild- och formkonstnärers resor och internationella utbyten

1,6 miljoner kronor till bild- och formkonstnärers resor och internationella utbyten


Textilkonstnären Hanna Larsson är en av de som beviljats bidrag för två månaders residens på Island.
2018-10-16
Årets tredje ansökningsomgång av internationella kulturutbyten och resebidrag inom bild och formområdet har nu behandlats av Konstnärsnämnden genom Iaspis-delegationen.
Bland dem som får bidrag kan nämnas textilkonstnären Hanna Larsson (Göteborg), som beviljades 36 000 kr för ett två månaders residens vid Textílsetur Íslands i Blönduós, Island. Textílsetur Íslands är ett center för textil konst och konsthantverk med betydande tekniska resurser, bland annat finns där den digitala vävstolen TC2 som Hanna Larsson kommer att använda för att arbeta vidare med projektet The secret unweaving of Pulse and Psyche. Projektet tar sin utgångspunkt i Hilma af Klints text "Studier över själslivet".

Konstnärerna Meira Ahmemulic (Göteborg), Meriç Algün (Stockholm), Saher al-Khateeb (Stockholm) och Dana Sederowsky (Malmö) beviljades medel för att medverka i utställningen Stories of Belonging. Contemporary Art from Sweden på Tartu Art Museum i Estland, som öppnar i januari 2019. Sammantaget kommer åtta konstnärer som är verksamma i Sverige att delta i grupputställningen, ett resultat av curator Hanna-Liis Konts expertbesök på Iaspis tidigare i år.

Bildkonstnären Helén Edling (Hallstavik) beviljades 16 000 kr för att bjuda in tre konstnärer från Newcastle, England (David Foggo, Kat Auld och Kathryn Johnsson) till en lekfull, processfokuserad utställning med lokala och internationella konstnärer. Utställningen görs genom Projekt Mellanrum; ett nomadiskt projektrum i Norrtälje för kulturaktiviteter och utställningar. Projektets ambition är att bredda och utveckla det lokala konstlivet i Norrtälje samt att hitta nya former för samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Totalt 1 615 000 kr fördelades mellan 94 beviljade ansökningar. 42 % av omgångens 223 ansökningar bifölls.

Lista med beviljade bidrag för internationellt kulturutbyte och resor inom bild och form

Kontaktinformation:
Karolina Pahlén
Handläggare
karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 55
 
Uppdaterad: 2018-10-16 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se