Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämnden yttrar sig om den konstnärspolitiska utredningen

Konstnärsnämnden yttrar sig om den konstnärspolitiska utredningen

2018-10-01
Regeringens utredning om konstnärers villkor är den mest omfattande någonsin. I våras presenterades utredningens betänkande, Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) Konstnärsnämnden har getts möjlighet att yttra sig om utredningens resultat och förslag till åtgärder.
Konstnärsnämnden har länge sett fram emot en utredning som tar ett brett grepp om de statliga insatserna och villkoren för yrkesverksamma konstnärer. Vi välkomnar de förslag och bedömningar som utredningen lägger fram rörande pensionssystemet, avtalsenliga löner, ekonomisk trygghet vid sjukdom, friskvård, arbetsskador och rehabilitering och att samtliga konstnärspolitiska anslag ska omfattas av statens pris- och löneomräkning. Det utredningen vinner i bredd, förlorar den dock i djup i vissa frågor.

- Vi vill betona att arbetsmarknaden för konstnärer alltjämt är särpräglad i jämförelse med arbetsmarknaden för befolkningen i övrigt. Det är en aspekt som saknas i utredningen, som hade behövt finnas med som grund för resonemangen i avsnittet Kultur i hela landet, men även i frågan om snedrekrytering till de konstnärliga utbildningarna och till yrket som sådant, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden delar utredningens bedömning att konst och kultur har en central betydelse för utvecklingen och sammanhållningen av landet och menar att statens roll i konstnärspolitiken måste tydliggöras.

- Vi saknar i utredningen fördjupade resonemang runt betydelsen av urbaniseringen och de synsätt som präglar diskussion och debatt idag, vilka försvårar för konstnärer som vill verka i andra delar av landet än i storstadsregionerna. Denna aspekt av urbaniseringen hade utredningen behövt lyfta i sin analys, menar Gunilla Kindstrand, ordförande för Konstnärsnämndens styrelse.

Utredningen visar att trots gångna satsningar finns stort behov av utveckling av konstnärspolitiken. Ett av de motiv som formulerades i regeringens proposition 1996/97:3 var att skapa sådana villkor för de yrkesverksamma konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete. Det är fortsatt en inriktning för framtida insatser som vi hoppas att kommande regering prioriterar.  

Konstnärsnämndens yttrande kan laddas ner här >> 
Ladda ner utredningsbetänkandet  Konstnär - oavsett villkor (SOU 2018:23) här >>

För frågar kontakta direktör Anna Söderbäck anna.soderback@konstnarsnamnden.se, mobil 070 – 758 21 80,  eller utredare Stefan Ahlenius stefan.ahlenius@konstnarsnamnden.se, mobil  070 - 758 21 56.
 

 
 
Uppdaterad: 2018-10-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se