Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / ​Stort svenskt deltagande på konstbiennalen i São Paulo

​Stort svenskt deltagande på konstbiennalen i São Paulo


Mamma Andersson. Foto: Patrick Miller för Galleri Magnus Karlsson.
2018-08-31
Den svenska konstnären Mamma Andersson deltar i årets upplaga av São Paulo-biennalen – både som konstnär och som curator för en av de sju grupputställningar som biennalen består av. I Anderssons utställning ingår bland annat verk av konstnärer som Gunvor Nelson, Dick Bengtsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson.
Mamma Andersson bjöds in att delta i biennalen under ett möte med dess konstnärliga ledare Gabriel Pérez-Barreiro, initierat inom ramen för Iaspisprogrammets expertbesök, och medverkar med stöd från Iaspis/Konstnärsnämnden och Moderna Museet. Biennalen är efter Venedig den näst äldsta och anses som en av de viktigaste.

Mamma Andersson är en av sju konstnärer som bjudits in av Gabriel Pérez-Barreiro och som fått fria händer att göra utställningar som innehåller både egna och andra konstnärers verk. Hon kallar sin utställning ”Stargazer II” och har samlat flera konstnärer som inspirerat henne. Urvalet sträcker sig över ett brett fält av referenser, från ryska 1500-talsikoner, den amerikanska outsidern Henry Darger och målaren Dick Bengtsson; via samtidskonstnärer som filmskaparen Gunvor Nelson, stridspiloten och ljudkonstnären Åke Hodell till konstnärernas konstnär Bruno Knutman som gick bort förra året.

Det gemensamma för dessa konstnärer är ett intresse för expressiv figuration och människokroppen. I utställningen ingår också ett generöst urval av Anderssons målningar, vilket skapar en spännande dialog mellan konstnärskapet och dess inspirationskällor. De konstnärer vars verk finns med i utställningen ”Stargazer II” är:

Dick Bengtsson (Sverige, 1936–1989)
Henry Darger (USA, 1892–1973)
Carl Fredrik Hill (Sverige, 1849–1911)
Åke Hodell (Sverige, 1919–2000)
Ernst Josephson (Sverige, 1851–1906)
Bruno Knutman (Sverige, 1930–2017)
Gunvor Nelson (Sverige, född 1931)
Lim-Johan (Johan Erik Olsson, Sverige, 1865–1944)
Ryska ikoner (Ryssland, 1500-talet, från svenska samlingar)
Władysław Starewitch (Ryssland, 1882–1965)
Miroslav Tichý (Tjeckien, 1926–2011)

Mamma Andersson ger en introduktion av utställningen ”Stargazer II” torsdag 6:e september kl 14.00 under biennalens förhandsvisning i São Paulo.

Affective Affinities erbjuder ett alternativ till tematiska utställningar genom att fokusera konstnärernas blick på sina egna kreativa kontexter.

Den 33:e São Paulo-biennalen består av sju grupputställningar som organiserats av inbjudna konstnärer/curatorer samt tolv individuella projekt som valts av biennalens curator Gabriel Pérez-Barreiro. De konstnärer som bjudits in är, förutom Mamma Andersson (Sverige), Sofia Borges (Brasilien), Waltercio Caldas (Brasilien), Alejandro Cesarco (Uruguay), Claudia Fontes (Argentina), Antonio Ballester Moreno (Spanien) och Wura-Natasha Ogunji (USA).

Med detta ambitiösa och nyskapande format hoppas den 33:e São Paulo-biennalen – Affective Affinities kunna rikta ljuset mot enskilda konstnärskap och verk genom att undvika ett övergripande tema som kan styra upplevelsen.

Titeln på den 33:e São Paulo-biennalen har valts av dess kommissarie Gabriel Pérez-Barreiro, direktör och chefsintendent vid Cisneros Collection, och tar avstamp i de idéer som framförs i Johann Wolfgang von Goethes roman Valfrändskap (eng: Elective Affinities – ty: Die Wahlverwandtschaften (1809), samt i Mário Pedrosas epokgörande avhandling On the Affective Nature of Form in the Work of Art (ung. Om formens känslomässiga natur i konstverk) (1949).

Det är däremot inte tänkt att titeln ska peka mot någon tematisk inriktning, utan snarare speglar titeln hur utställningen är organiserad, dvs med utgångspunkt i konstnärliga och kulturella kopplingar samt en samhörighetskänsla mellan deltagande konstnärer. Precis som i Pedrosas text föreslås här en undersökning av hur konsten skapar ett sammanhang av relationer och kommunikation, vilket börjar med konstnären och sedan via verket rör sig mot betraktaren.

Närvaro, uppmärksamhet och hur omgivningen påverkar våra upplevelser är utgångspunkterna för Pérez-Barreiros curatoriella uppslag, som fungerar som ett svar på en värld av färdigstöpta sanningar, där informationssplittring och koncentrationssvårigheter kan leda till alienation och passivitet.

Med en övertygelse om att det går att radikalt och positivt förändra det sätt på vilket São Paulo-biennalen fungerar har Pérez-Barreiro till denna upplaga bjudit in sju konstnärer som fått fria händer att organisera utställningar i dialog med sina konstnärskap. Dessutom har Pérez-Barreiro curerat tolv separata projekt med arbeten av Feliciano Centurion (Paraguay), Alejandro Corujeira (Argentina), Luiza Crosman (Brasilien), Nelson Felix (Brasilien), Siron Franco (Brasilien), Tamar Guimarães (Brasilien), Aníbal López (Guatemala), Maria Laet (Brasilien), Vânia Mignone (Brasilien), Denise Milan (Brasilien), Bruno Moreschi (Brasilien) och Lucia Nogueira (Brasilien).

Mamma Andersson

Mamma Andersson (1962, Luleå. Bor och verkar i Stockholm) är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade konstnärer. Anderssons drömlika och expressionistiska kompositioner är inspirerade av filmens bildspråk, scenografi och tidstypiska interiörer. Bland de stilistiska referenserna märks figurativt nordiska sekelskiftesmåleri, folkkonst och lokala eller samtida uttryck. Motivvalet kretsar kring stämningsmättade melankoliska landskap och odefinierbara interiörer.

Mamma Andersson är representerad i samlingar som Museum of Modern Art – MoMA, New York; Dallas Museum of Modern Art; Museum of Contemporary Art – MOCA, Los Angeles; Hammar Museum, Los Angeles; Nasjonalmuseet, Oslo; och Moderna Museet, Stockholm. 2006 vann hon förstapriset i Carnegie Art Award och 2003 representerade hon Sverige i Venedigbiennalen. Hon avlade examen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1993.

 
Uppdaterad: 2018-08-31 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se