Startpage (AccessKey: 1)
Startpage / KHM x MMM: They Are Here

KHM x MMM: They Are Here

Date: 20 September 2018
Time: 4.30 pm
Place: Moderna Museet Malmö
Address: Ola Billgrens plats 2–4, Malmö, Sweden
 

Iaspis residensstipendiater They Are Here föreläser på Moderna Museet Malmö.
KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt på hemsidan och i nyhetsbrev.

https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/aktiviteter/artist-talks-khm-x-mmm/
Läs mer om They Are Here.
 

Updated: 2018-08-21 Tell a friend

They Are Here. We Help Each Other Grow (2017). Film Still from Video shot on thermal imaging camera, 4 mins. Music 'We’ve Helped Each Other Grow' composed and performed by Mx World. Performed by and co-choreographed with Thiru Seelan.

  • Address: Iaspis, Maria skolgata 83, 2nd floor
  • Phone: +46 8 - 50 65 50 00
  • E-mail: info@iaspis.se