Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken

Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken

Välkommen till en heldagskonferens den 6:e september, arrangerad av Kulturrådet och Konstnärsnämnden, med föreläsningar och samtal om konstnärlig frihet, kulturpolitikens roll och #metoo.


Illustration: Helena Shutrick

En grund i kulturpolitiken är att värna om den konstnärliga friheten. Konstnärlig frihet för alla innebär också ett aktivt arbete att verka för jämställdhet och en god arbetsmiljö där hat och hot inte begränsar den faktiska friheten. I kölvattnet av #metoo har kulturpolitikens roll diskuterats. Debatten har även handlat om konstnärlig frihet och armlängds avstånd från politiken. Hur kan vi arbeta tillsammans kring dessa frågor?

Var: Filmhuset, Biograf Victor, Borgvägen 1, Stockholm.
När: Torsdag 6 september kl. 09.30–15.40.
Målgrupp:  Konferensen vänder sig i första hand till chefer och andra verksamma inom kultur, kulturförvaltning, kulturpolitik och konstnärsorganisationer i hela landet.
Anmälan: Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig här senast 24 augusti.  
Moderatorer: Anette Novak, journalist och tillträdande direktör för Statens Medieråd, och Johar Bendjelloul, journalist Dagens Nyheter. 
09.30–10.00 Registrering
10.00–10.05 Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden, och Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet, välkomnar.

KONSTNÄRLIG FRIHET SOM MÄNSKLIG RÄTTIGHET
10.05–10.20 Föreläsning: Kerstin Brunnberg, journalist.
10.20–10.55 Panelsamtal: Lars Anders Johansson, redaktionschef Timbro, Kerstin Brunnberg, journalist, Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS och ledamot Svenska UNESCO-rådet och Carolina Frände, regissör och aktuell med föreställningen Krilon.

10.55–11.10 Paus

POLITISK STYRNING OCH KONSTNÄRLIG FRIHET – EN PARADOX?
11.10–11.25 Föreläsning: Nils Gunnar Billinger, fd statssekreterare och generaldirektör och ansvarig för ett projekt i Regeringskansliet om myndighetsstyrning.

HUR LÅNGT STRÄCKER SIG DEN KONSTNÄRLIGA FRIHETEN? VAD INNEBÄR KONSTNÄRLIG FRIHET FÖR DIG SOM KONSTNÄR?

11.25–12.00 Panelsamtal: Carolina Falkholt, bildkonstnär, Adam Taal, musiker, Torbjörn Elensky, författare.
12.00–12.20 Konstnärligt inslag: Fikret Atay, kurdisk bildkonstnär med fristad i Örebro 2017–2019. Han presenterar och visar filmen Rebels of the Dance.

12.20–13.00 Lunch

#METOO, TYSTNADSKULTUR OCH RÄTTSSÄKERHET
13.00–13.10 Föreläsning: Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
13.10–13.50 Panelsamtal: Anna Rosenmüller Nordlander, processförare Diskrimineringsombudsmannen, Ängla Eklund, ordförande i Institutet för juridik och internet, Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film, Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

13.50–13.55 Paus
13.55–14.05 Diskussion två och två – Hur går vi vidare?

HAT, HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER – HUR KAN VI ARBETA FÖREBYGGANDE?
14.05–14.15 Carin Khakee, utredningssekreterare i Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten, som tillsatts av Svensk scenkonst och Teaterförbundet för scen och film, presenterar kommissionens rapport Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring.
14.15–15.00 Panelsamtal: Birgitta Svendén, VD Kungliga Operan, Daniel Godman, chef för Demokrati- och Hatbrottsgruppen vid Polismyndigheten, Amie Bramme Sey, programledare radio, Per Olsson Fridh, statssekreterare Kulturdepartementet.
15.00–15.10 Avslutande ord från Gunilla Kindstrand, ordförande Konstnärsnämnden och Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Kulturrådet.
15.10–15.20 Nina Jeppsson framför ett utdrag ur Independence Day, en produktion av Off Highway i samarbete med Teatr Weimar och TUR teatern.

15.20–15.40 Mingel och fika.

Välkommen!

Med reservation för eventuella ändringar.

 
 

Uppdaterad: 2018-09-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se