Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Annie Johansson

Annie Johansson

Residensstipendiat i Stockholm 1 april - 30 september 2018
Annie Johansson (f. 1986 i Värmland) är textilkonstnär, bosatt och verksam i Göteborg. Sedan sin masterexamen i textilkonst vid Högskolan för design och konsthantverk 2014 har Annie medverkat i en rad grupputställningar i Sverige, Istanbul, Island och Ukraina. 2017 hade hon en separatutställning på Galleri SOFT i Oslo.

I Annies konst är det materialet som har huvudrollen. I en intuitiv dialog med det textila materialet och dess tekniker arbetar hon genom ett abstrakt förhållningssätt med skulpturala objekt där kroppslighet är ett återkommande tema. Annie intresserar sig för de konnotationer det textila materialet bär, framförallt i förhållande till hur materialet relaterar till kropp och intimitet, och hur det talar till vårt muskelminne. Hon söker i de textila materialens djupt rotade relationer till människan och efter hur det förhåller sig till frågor om minnen och känslor. Textil är ett högst vardagligt material, nära oss i alla livets skeenden; vi kanske inte formulerar oss kring materialet, men ändå vet vi känslan av det. Dessa taktila minnen, denna implicita kroppsliga kunskap, utgör ingången och undersökandet för Annies arbete: i en lek med materialets sensualitet och hudlikhet försöker hon nå en känsla, i ett försök att kommunicera bortom orden, genom de textila objekt hon skapar.

I pågående projekt undersöker Annie materialet ull där hon framförallt intresserar sig för våtfiltningens fysiska processer i görandet. Med våtfiltningen som metod undersöker hon såväl teoretiskt som praktiskt, relationen mellan göraren, görandet och objektet.

http://anniejohansson.com/
 

Uppdaterad: 2018-09-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se