Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vilket ansvar har offentlig aktör för fri uppsättning

Vilket ansvar har en offentlig scen, teater eller museum som visar en fristående konstnärs eller grupps uppsättning?

Om en utställning arrangeras av exempelvis en förening på ett museum är det museet som råder över arbetsstället. Museet blir i detta fall ett gemensamt arbetsställe tillsammans med den förening som hyr in sig och arrangerar utställningen.

Museet har därmed både ett rådighetsansvar, samordningsansvar och lokalupplåtaransvar.
Arrangören däremot har ett arbetsgivaransvar. Det innebär att de har skyldighet att riskbedöma sin verksamhet, oavsett var den bedrivs, och att vidta förebyggande åtgärder utifrån riskbedömningen. Till exempel är de skyldiga att kunna ge krisstöd till medarbetare som utsätts för en våldshandling eller ett hot.

Som samordnings- och rådighetsansvarig ska museet samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall mellan de verksamheter som bedriver verksamhet på arbetsstället. Detta kan till exempel handla om att informera om hur lokalen ska utrymmas vid hotsituationer samt se till att det finns larmanordningar och första hjälpen-utrustning på plats.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se