Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bidrag / Våra bidrag

Kulturbryggans bidrag

Vi kommer under året att utlysa två olika bidrag – ett projektbidrag och ett strukturbidrag. Du kan läsa mer om de olika bidragen under deras respektive flik.

Villkor

Följande villkor gäller för alla våra bidrag:

 • lägsta sökbelopp är 50 000 kronor
 • ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna bedömas av våra sakkunniga bedömare
 • projektet kan inte avse ett återkommande arrangemang som genomförts tidigare
 • projektet kan inte vara en del av en pågående utbildning eller bedrivas inom ramen för ett lärosäte
 • projektet får inte ha genomförts innan Kulturbryggan har fattat beslut
 • projekt som gått vidare för beredning i bedömarpoolen vid två tidigare tillfällen och fått avslag båda gångerna, kan inte söka igen
 • projektet ska ha en tydlig koppling till svenskt konst- och kulturliv

Om ett projekt inte uppfyller ovanstående villkor samt eventuellt specifika villkor för respektive bidrag, kommer dessa avvisas som ofullständiga ansökningar. Det betyder att de inte kommer att gå vidare för beredning i bedömarpoolen.

Notera även att följande inte tas med i beredningen av en ansökan:

 • länkat material
 • innehållsliga kompletteringar som rör projektet (ändringar i budget och tidplan kan göras)

Vi tar inte emot bilagor och lämnar inga förhandsbesked på inskickad ansökan.

Prioriteringar

Följande prioriteringar gäller för alla våra bidrag:

 • projekt som initieras av det fria kulturlivet
 • projekt som får höga sammanvägda omdömen från bedömarna 

Dessa kompletteras med prioriteringar som är specifika för respektive bidrag.

Uppdaterad: 2019-08-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Tips på andra bidragsgivare

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se