Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sexuella trakasserier vanligare inom dans och teater

Sexuella trakasserier vanligare inom dans och teater


https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Publikationer/PDF/Konstnarsnamnden_Rapport_Konstnarers_Arbetsmiljo_Webbversion.pdf
2017-11-09
Konstnärsnämndens arbetsmiljörapport visar hur konstnärer utsätts för hat, hot eller sexuella trakasserier i samband med sin yrkesmässiga utövning.

Konstnärsnämndens arbetsmiljörapport publicerades våren 2017 och är en av få studier som ger en helhetsbeskrivning av arbetsmiljön för konstnärer inom alla konstområden.

När det gäller sexuella trakasserier visar rapporten bland annat att:

  • Kvinnliga konstnärer utsätts för sexuella trakasserier i mycket högre grad än sina manliga kollegor, i enkäten 51 kvinnor och nio män
  • Det är vanligare att utövande konstnärer inom dans och teater utsätts för sexuella trakasserier än upphovspersoner inom musik och litteratur
  • Det är vanligare att trakasserierna kommer från en kollega än från en chef eller andra personer, exempelvis publik
  • Att många konstnärer avstår från sin konstnärliga verksamhet på grund av sexuella trakasserier.

Arbetsmiljöenkäten genomfördes under 2016 och rapporten publicerades 2017. Frågor som sexuella trakasserier i enkäten har besvarats av 1 695 individer. Frågorna gäller arbetsmiljön under de senaste 12 månaderna. De som bjudits in att svara på enkäten är personer som tidigare ansökt hos Konstnärsnämnden och Författarfonden mellan 2013-2015 och merparten av dessa konstnärer är frilansare och har ingen fast anställning.

Läs mer och ladda ner rapporten

 

 
Uppdaterad: 2017-11-09 Tipsa om sidan

Relaterad information

Läs mer och ladda ner rapporten

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se