Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Roza El-Hassan

Roza El-Hassan

Residensstipendiat i Stockholm 12 oktober - 31 december 2017

Róza El-Hassan (f. 1966, Budapest) är en konstnär med dubbelt medborgarskap (ungerskt/syriskt).

El-Hassan har uppmärksammats internationellt för sina teckningar, objekt och skulpturer, i första hand i trä, och senare för sitt engagemang i sociala och ekonomiska frågor, politisk aktivism och uttalad solidaritet med asylsökande och offer för humanitära katastrofer. Hennes doktorsavhandling ”Traditional Romani Handcraft and Contemporary Design”, 2013, byggde på fältstudier i Ungern av arbeten i flätverk och lersten (adobe).

En experimentell och undersökande attityd är ett genomgående drag i El-Hassans konstnärliga praktik och det som vid första anblicken kan se ut som någonting provisoriskt är alltid underbyggt av genomtänkta formella och materialmässiga överväganden. Genom att låta sina arbeten spreta åt olika håll skapar konstnären en helhet som inbegriper alla våra förhoppningar och rädslor, och förkroppsligar strömningar av oro och trauma i lika hög grad som värdighet, protest och konstnärlig integritet, eller kvaliteter som övergår i en mångfasetterad och nyanserad betraktelse över människans villkor.

Hennes skulpturer är samtidigt både solida och eteriska. Figurerna är karvade för hand på ett ömsom våldsamt ömsom varsamt sätt ur grovt uthuggna träbitar.
Liknande kvaliteter märks i El-Hassans arbeten på papper. Teckning har varit det genomgående inslaget som hållit ihop hennes övriga aktiviteter. Vissa av arbeten har rötterna i skisser för skulpturer, performanceverk och arkitekter; tiden är en central aspekt och många verk skapas på ett dagboksmässigt sätt.
Róza El-Hassan har ställt ut flitigt internationellt. Hon är en av konstnärerna i utställningen ”Manipulera världen” på Moderna Museet i Stockholm 2017.10.21 – 2018.01.21.

http://www.roza-el-hassan.hu/

Intervju med Roza El-Hassan >>
 

Uppdaterad: 2017-12-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se