Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Lars Brunström

Lars Brunström

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2017 - 31 mars 2018
Lars Brunström arbetar med installationer och rörliga skulpturer av djur och natur. De präglas av en autensitet och är både trovärdiga och korrekta på ett plan men är också hämtade från vår gemensamma föreställningsvärld och förutfattade meningar om djuret. En sammanblandning av dessa sanningar utgör grunden för verken. De får en lätt suggestiv ton där man som betraktare känner igen sig, men inte nödvändigtvis medvetet. Gemensamt för skulpturerna är att de rör sig mycket långsamt, i en egen loj rytm, En förvanskad bild jämfört med hur deras naturliga förlagor rör sig. Dessa fragment av landskap, drömda eller verkliga är en strävan efter att synliggöra världen omkring oss genom fabeln, scenerna, den förvrängda spegel som den på en gång förkastade och upphöjda naturen utgör. Det skulpturala rummet kan fungera som en hågkomst, ett kroppsminne som vaknar i dialogen mellan verken och betraktaren.

http://www.larsbrunstrom.com/

Intervju med Lars Brunström >>
 

Uppdaterad: 2017-12-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se