Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämnden i Almedalen

Konstnärsnämnden i Almedalen

Visby den 3 juli. Programmets tema är Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken.

För tredje året i rad arrangerar Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans program i Almedalen. Arrangörerna är Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern och Svenska Filminstitutet.

 • När: 3 juli, kl. 10.00–13.00
 • Var: Länsstyrelsens trädgård
 • Moderatorer: Gunilla Kindstrand och Thord Eriksson

10.00–10.10 Inledning 

Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands landshövding, hälsar välkommen

Ulrika Stuart Hamilton, Kulturrådets ordförande, inleder

10.10–10.40 Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – två år senare

För två år sedan lyfte Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans frågor om yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv. Vad har hänt sen sist?
Hur hanterar kulturinstitutioner frågorna idag?

 • Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
 • Sverker Härd, direktör, Myndigheten för kulturanalys
 • Anna Söderbäck, kulturdirektör Region Uppsala, tillträdande chef för Konstnärsnämnden

10.50–11.20 Digitalisering och upphovsrätt

Digitaliseringen gör konst och kultur mer åtkomlig och tillgänglig men påverkar också konstnärernas villkor. Tydliga regelverk i den digitala miljön är en förutsättning för en utveckling som tar tillvara såväl allmänhetens som upphovpersoners intressen. Hur påverkar EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering svenskt kulturliv? Hur fungerar kollektiva avtalslösningar vid digitalisering av konst, kultur och kulturarv? Upphovsrätten är avgörande för konstnärers möjlighet till försörjning och en förutsättning för att de ska kunna utöva sin konst.

 • Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet
 • Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare Digisam
 • Namo Marouf, artist SKAP

11.30–12.00 Den interaktiva publiken och deltagarna

När målgruppen är interaktiv – kommer den offentliga kulturen som den ser ut nu att överleva? Hur ska den offentliga kulturen förhålla sig till människors nya beteenden och behov? Är den ”traditionella publiken” ett tillräckligt underlag för den offentliga finansieringen – negligeras nya grupper, nya former? De gamla publikgrupperna och den gamla kulturen kommer inte vara den enda i framtiden. De kommer finnas kvar, men samexistera med de nya.

 • Josephine Rydberg, crossmedia konsulent Region Gävleborg
 • Stephen Bachelder, professor i konstnärlig gestaltning, Institutionen för speldesign, Uppsala universitet
 • Karin Hansson, konstnär och forskare i data- och systemvetenskap (med inriktning mot e-deltagande)

12.00–12.30 Lunchmackor serveras

12.30–13.00 Digital delaktighet – för alla eller bara för de som redan kan

Sverige står inför ett antal utmaningar med koppling till demokrati och delaktighet. Den informerade medborgaren behöver guidning i den medieutveckling och den tjänsteutveckling som kan kopplas till digitaliseringen. Det räcker inte längre att googla, vi måste lära oss att söka bredare, djupare och med större insikt och källkritik. Mediekunnigheten och källkritisk granskning behöver stå i fokus för utbildning och bildning.

Hur ska Sverige få ett digitalt kompetenslyft med användaren i fokus?

 • Erik Fichtelius, samordnare för en nationell biblioteksstrategi
 • Brit Stakston, mediestrateg
 • Abdullatif Mohammad, Sundsvalls stadsbibliotek
 

Uppdaterad: 2017-06-21 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se