Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut / För dig som har fått avslag

För dig som har fått avslag

Den övervägande majoriteten av de som söker bidrag hos Kulturbryggan får avslag.

Vi svarar gärna på frågor som rör ditt projekt men innan du kontaktar oss ber vi dig att ta del av och läsa beslutsmeddelandet.

Har projektet fått låga omdömen så beror det troligen på att projektet inte är rätt i förhållande till vad Kulturbryggan eftersträvar med sin bidragsgivning.

Har projektet fått höga omdömen men ändå inte fått bidrag är den vanligaste förklaringen att andra projekt bedömdes ligga mer i linje med syftet för aktuell bidragsform.

Om projektet fått avslag efter beredning i bedömarpoolen med efterföljande beslut av våra ledamöter, går det att få samma ansökan prövad ytterligare en gång.

Se till att du inleder en dialog med oss ifall du inte gjorde det första gången. Utfallet av dialogförfarandet visar att projekt som etablerat en dialog med oss beviljas bidrag i dubbelt så hög utsträckning än projekt som inte gjort det. 

Uppdaterad: 2019-02-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se