Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bidrag / Våra bidrag / Strukturbidrag

Kulturbryggans strukturbidrag

Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas.

Vad går det att söka bidrag för?

Strukturbidraget riktar sig till gedigna förprojekteringar som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion på orter i landet där dessa är bristfälliga eller saknas.

Här avses faktiska arbetsplatser som hubbar, resurscentrum, verkstäder eller motsvarande, och inte digitala plattformar, virtuella verktygslådor eller nätverksbyggande.

En målsättning är att dessa miljöer och sammanhang på sikt ska kunna generera konst- och kulturprojekt som är ändamålsenliga för Kulturbryggans projektbidrag.

Vem kan söka bidrag?

Följande organisationsformer kan söka strukturbidrag:

 • Aktiebolag
 • Ekonomisk förening
 • Enkelt bolag
 • Enskild person F-skatt
 • Handelsbolag
 • Ideell förening
 • Kommanditbolag
 • Kommun
 • Landsting
 • Stiftelse (privat)

Notera att det från och med 2019 inte går att söka bidrag i egenskap av fysisk person med A-skatt.

Villkor

Gemensamma villkor för alla vår bidrag finns här. Strukturbidraget har inga specifika villkor utöver de generella villkoren.

Prioriteringar

Gemensamma prioriteringar för alla våra bidrag finns här.

Inom strukturbidraget kommer vi att prioritera förprojekteringar som syftar till att etablera arbetsplatser för konstnärer på orter i landet där dessa är bristfälliga eller saknas.

Som utgångspunkt för fördelning av strukturbidrag så använder vi Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) indelning i olika kommuntyper:

 1. Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (15 stycken)
 2. Landsbygdskommuner avlägset belägna (45 stycken)
 3. Landsbygdskommuner nära en större stad (70 stycken)
 4. Täta kommuner avlägset belägna (28 stycken)
 5. Täta kommuner nära en större stad (103 stycken)
 6. Storstadskommuner (29 stycken)

Dock säger denna indelning inget om det specifika behovet i er kommun. Därför kommer era redogörelser av era behov spela en viktig roll för våra ledamöter vid beslut. 

Utgångspunkter för bedömningen

Gemensamma utgångspunkter för alla våra bidrag finns här. Specifika frågeställningar för strukturbidraget finns här.Uppdaterad: 2019-02-28 Tipsa om sidan

Relaterad information

Indelning i kommuntyper

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se