Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Ny rapport: Konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen

Ny rapport: Konstnärer släpar efter i inkomstutvecklingen


Rapporten behandlar områdena konstnärernas inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstspridning. Innehållet omfattar konstnärer inom områdena bild, form, dans, film, musik, teater och ord och bygger på uppgifter om ​29 000 konstnärer ur SCB:s register. 2016-12-20
Konstnärernas inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, men det är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit 18 procent. Samtidigt får konstnärerna allt mindre a-kassa och andra bidrag.

Detta är några uppgifterna som framgår av Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Rapporten omfattar konstnärer inom områdena bild, form, dans, film, musik, teater och ord.

Sammanfattningsvis kan man säga att konstnärerna i Sverige:

  • släpar efter i inkomstutvecklingen
  • får allt mindre bidrag
  • är allt mer välutbildade
  • ofta kommer från välutbildade hem
  • bor i och flyttar till storstadsregionerna.

– Siffrorna visar att konstnärernas inkomstutveckling under de senaste tio åren ligger långt under befolkningen i stort, säger Konstnärsnämndens direktör Ann Larsson.

Samtidigt visar utredningen att inkomstspridning mellan olika konstnärer är mycket stor. En stor grupp konstnärer tjänar väldigt lite på sin verksamhet, samtidigt finns det de som ligger på högre nivåer och kan leva på sitt yrke.

– Men det måste bli fler som har en fungerade ekonomisk situation och då måste det offentliga vara en förebild och betala konstnärer skäligt för utfört arbete, säger Ann Larsson.

Konstnärsnämnden har analyserat förutsättningarna för att vara verksam som konstnär i Sverige. Rapporten bygger på SCB:s uppgifter om 29 000 konstnärers inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstskillnad.

Ladda ner rapporten

Rapporten är en uppföljning av Konstnärers inkomster som publicerades 2009. Detta gör att det nu finns mycket god dokumentation om konstnärernas ekonomiska och sociala förutsättningar har förändrats under en tioårsperiod. 

 
Uppdaterad: 2016-12-21 Tipsa om sidan

Relaterad information

Ladda ner rapporten

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se