Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bilteater och irrationell logik

Bilteater och irrationell logik


Foto: Jonas ÅkessonCrime City
2016-12-02
11 488 000 kronor till nyskapande kulturprojekt. Crime City Malmö och Bureau of Irrational Affairs är två exempel på projekt som fått bidrag i Kulturbryggans senaste utlysning. Femtio projekt delade på knappt elva och en halv miljon. Totalt stöds projekt I 15 av 21 län.

Crime City Malmö

Jonas Åkesson beviljades 590 000 kronor. Projektet ”Crime City Malmö” är en föreställning med publik och skådespelare inne i en bil. Bilen rör sig i staden många av oss är vana vid, men visar upp en komplex sida av stadsutvecklingen: den svarta ekonomin. Publiken hör en kombination av dialog och musik i filmisk samverkan med de befintliga ljuden utifrån. Det blir en resa som fysiskt följer pengarna genom staden och ett formexperiment där det intima skådespelet inne i bilen genom ljudet möter dramat ute i stadsrum, lägenheter och lokaler. Bilen är ett litet privat rum i rörelse genom det stora offentliga rummet, ett transportmedel och en mötesplats, en plats för att betrakta och för att lyssna.

Bureau of Irrational Affairs

Rejmyre Art Lab beviljades 100 000 kronor. Förstudien “The Bureau of Irrational Affairs” avser att etablera en konstnärsdriven avdelning inom Finspångs kommunförvaltning, i syfte att undersöka och utmana den offentliga styrningens rationalitet och logik. Idén är att skapa en plattform som tar hänsyn till livets och samhällets komplexitet – eftersom tillvarons alla aspekter inte kan förklaras vare sig logiskt eller rationellt – och att öppna upp för ett större spektrum av uttryck både inom den offentliga sektorn och i lokalsamhället. Förstudien ska också sätta igång det initiala dialogarbetet rörande byråns första skarpa projekt: att tillsammans med en arkitekt, en djurrättsaktivist, en logistikkonsult och en grupp nyanlända flyktingar försöka ta en liten flock arbetslösa elefanter – komna ur den burmesiska skogsavverkningsindustrin – till Östergötland.

Beslutet

Beslutet om projektbidrag i Kulturbryggans andra utlysning för året fattades den 17 november 2016 av Kulturbryggans beslutandegrupp.

 
Uppdaterad: 2016-12-05 Tipsa om sidan

Relaterad information

Se listan över de 50 projekt som fått stöd

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se