Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bauhaus var aldrig modernt, föreläsning med T’ai Smith

Bauhaus var aldrig modernt, föreläsning med T’ai Smith

Datum: onsdag 26 oktober
Tid: 18.00
Plats: Marabouparken
Adress: Löfströms allé 7–9, Sundbyberg
Språk: engelska
Entré: föreläsningen ingår i utställningsentrén

 

Bauhaus har genom tiderna fått representera allt som är modernt, en symbol för själva bilden av modernitet och modernism. Men den franska sociologen Bruno Latour menar att själva tanken om modernismen är paradoxal, att det finns en fundamental skillnad mellan modernismens strävande efter rationalitet och själva upplevelsen av ”det moderna”. När planeten översvämmas av saker, soptipparna fylls av textilier och koldioxiden fortsätter släppas ut i atmosfären samtidigt som massproduktionen tillåts fortgå, behöver vi ompröva vår föreställning att Bauhaus någonsin har varit modernt. Den här föreläsningen går tillbaka till de tankegångar som formade Bauhaus och det arv av varor som Bauhaus lämnat efter sig. Den undersöker vad dessa idéer har att erbjuda oss nu, då vi står inför en ekologisk kris.

Föreläsningen sker i anslutning till utställningen Textila Undertexter på Marabouparken konsthall där T’ai Smith belyser de ”textila undertexterna” i textilproduktionen, med särskilt fokus på det genusrelaterade arbetet inom textil och utlokaliseringen av produktionen. Föreläsningen berör även de möjligheter som de textila tekniker och koncept, framtagna vid Bauhaus och som senare plockades upp av 1960- och 1970-talets konstnärer, kan erbjuda oss idag då vi försöker omformulera de värderingar som definierar konst, ekonomi och filosofi.

T’ai Smith är inbjuden av Iaspisprogrammet som expertbesök för formområdet, i samarbete med Marabouparken. Den 23–29 oktober besöker hon Göteborg, Borås och Stockholm.

T’ai Smith (CAN), forskar kring sambanden mellan konst, design och media. Smith är professor och verksam vid Konsthistoriska fakulteten, University of British Columbia i Vancouver. Hon är författare till publikationen Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design (2014). Smith har publicerats i ett antal internationella tidskrifter såsom Art Journal, Art Practical, Grey Room, Journal of Modern Craft, Texte zur Kunst och Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung. Just nu skriver hon på den kommande publikationen Fashion After Capital: Frock Coats and Philosophy From Marx to Duchamp. Föreläsningen ingår i en serie programkvällar i samband med utställningen Textila Undertexter, som tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Utställningen, som är curaterad av Helena Selder och Bella Rune, ställer frågor om vad det textila tilldelats för roll i olika konstnärliga praktiker och tider.

 

Uppdaterad: 2016-10-26 Tipsa om sidan

T’ai Smith, The Bauhaus Has Never Been Modern

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se