Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och självcensur

Samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och självcensur

Ett samtal på Konstnärsnämnden den 29 augusti. OBS: fullsatt!

Program:

 • 13.00 -13.45 Samtal om konstnärlig frihet
 • 13.45 - 14.00 Paus
 • 14.00 - 15.30 Presentation och samtal om Självcensur, yttrandefrihet och yttrandejämlikhet
 • 15.30- 16.00 avslutning med mingel

Tid och plats

 • När: Måndag den 29 augusti 2016, kl 13-16
 • Var: Konstnärsnämnden, Projektrummet, Maria skolgata 83, Stockholm  

Medverkande

 • Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
 • Andreas Gedin, bildkonstnär
 • Sofia Jupither, regissör
 • Alfons Karabuda, ordförande i Sveriges kompositörer och textförfattare, SKAP
 • Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN
 • Ann Larsson, direktör, Konstnärsnämnden
 • Karin Olsson, kulturchef, Expressen
 • Moderator: Gunilla Kindstrand, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse

Samtal om konstnärlig frihet

Farida Shaheed, Förenta nationernas f.d. särskilda rapportör, skrev en genomgång av staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla vissa grundläggande rättigheter för konstnärlig frihet. Hon kartlägger några av de viktigaste begränsningarna som förekommer i lagstiftning och förordningar som inskränker den friheten. 

Konstnärsnämnden översatte nyligen hennes uppmärksammade rapport om rätten till konstnärlig frihet och kreativitet.

Rapporten eller kan beställas eller laddas ner.

Medverkande: Samtalet förs med Ann Larsson, Konstnärnämndens direktör och Alfons Karabuda, kompositör och internationellt aktiv inom frågor kring konstnärliga rättigheter och upphovsrätt. Han har bl a medverkat som expertråd till FN:s råd för mänskliga rättigheter i frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt och deltog i framtagandet av rådets första rapporten om konstnärliga rättigheter. Karabuda är även ordförande i ECSA (European Composer & Songwriter Alliance), ordförande i SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och ”Executive vice president” i IMC (International Music Council).   
 

Presentation och samtal om Självcensur, yttrandefrihet och yttrandejämlikhet

Konstnärsnämnden har nyligen publicerat skriften ”Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet” av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap

Rapporten eller kan beställas eller laddas ner.

Mot bakgrund av att frågor kring självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet påverkar konstnärer i sitt konstnärliga skapande genomför vi ett seminarium kring dessa begrepp.

Hur förhåller sig begrepp som självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet till varandra? Vilka dilemman kan uppstå för konstnärer och utställare/arrangörer? Hur påverkas man som konstnär/arrangör av hot, inte bara mot sig själv utan även mot publik/skådespelare? Utgör yttrandefriheten ett tillräckligt skydd för konstnärer och konstnärliga uttryck? När är konstnärlig självcensur ett problem? Ska man tala offentligt om hot?
Ludvig Beckmans inleder med att presentera skriften (ca. 20 min) och sedan förs ett panelsamtal.

Medverkande: Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Alfons Karabuda, (se ovan), m fl..

Ytterligare inbjudningar till paneldeltagare har skickats ut. Vi kompletterar namnen efter sommaruppehållet.    

Moderator: Gunilla Kindstrand, Konstnärsnämndens ordförande och kulturchef, MittMedia.

 

Uppdaterad: 2016-08-29 Tipsa om sidan

Relaterad information

OBS - det går inte längre att anmäla sig. Evenemanget är fullbokat.

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se