Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Samverkansrådet i Almedalen

Samverkansrådet i Almedalen

KULTURKLYFTAN – VISION OCH VERKLIGHET
4 juli mellan 10.00–13.30
Länsstyrelsens trädgård, Visby

Seminarierna syn- och teckenstolkas och direktsänds.

En av de mest brännande frågorna inom den nationella kulturpolitiken handlar om tillgången till kultur.

  • Vilka nås av kulturen?
  • Hur skapas kultur i hela landet?
  • Är kulturen tillgänglig för alla och hur når vi jämställdhet och mångfald?

Välkommen till en förmiddag där Sveriges största kulturmyndigheter diskuterar den nationella kulturpolitiken och tillgången till kultur.

10.00 Inledning

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen och Kulturrådets ordförande Ulrika Stuart Hamilton presenterar programmet.

10.10–10.45 Vart är kulturpolitiken på väg?

Vad görs åt kulturklyftan?
Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet och Thord Eriksson samtalar.

11.00–11.45 Hur når kulturen ut i hela landet?

Sverige har en av världens mest konst- och kulturaktiva befolkning. Men de som tar del av offentligt finansierad konst och kultur är ofta välutbildade och välsituerade storstadbor. Det kulturpolitiska målet är att alla i hela landet ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Hur når vi alla medborgare?  medverkande: Ulrika Stuart Hamilton, ordf. Kulturrådet, Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Conny Brännberg, ordf. kulturnämnden, Västra Götaland, Amanda Lind, partisekretererare och fd. kommunalråd Härnösand.
Moderatorer: Thord Eriksson och Kerstin Brunnberg.

12.00–12.40 Speglar kultursektorn Sveriges befolkning?

Kulturpolitiken strävar efter att uppnå jämställdhet bland professionella kulturutövare och anställda inom kultursektorn. Vilka verktyg har vi för att skapa mer jämlika arbetsplatser utifrån etnisk och kulturell bakgrund, ålder, bostadsort och sexuell läggning? Och vad skulle det ge publiken?  medverkande: Staffan Forssell, GD Kulturrådet, Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden, Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet.
Moderatorer: Seher Yilmaz och Kerstin Brunnberg.

12.40 Mingel och lunchmacka

13.00–13.30 Kulturen och yttrandefriheten

I år fyller den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Hur stark är yttrandefriheten för kulturutövare? Får vad som helst sägas i konstens namn? Och hur ser vardagen ut för kulturarbetarna? Enligt en undersökning från Myndigheten för kulturanalys har 35 procent av svenska författare utsatts för hot och trakasserier.  medverkande: Gunnar Ardelius, ordf. Sveriges Författarförbund och Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare Tyst Teater.
Moderator: Kerstin Brunnberg.

Arrangörer:

Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet och Riksteatern

Samtalen leds av: Journalisterna Kerstin Brunnberg och Thord Eriksson samt Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen.

Kultursamverkansmodellen och Samverkansrådet

För sex år sedan införde den dåvarande regeringen en genomgripande reform – kultursamverkansmodellen. Det var en ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet. Den regionala och lokala nivån skulle få tydligare inflytande över kulturpolitikens genomförande. Förändringen förutsatte ett nära samarbete mellan myndigheter och organisationer med intresse i modellen. Lösningen blev att inrätta ett myndighetsråd för samverkan – Samverkansrådet. Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet ingår i Samverkansrådet.

 

Uppdaterad: 2016-06-14 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se