Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella bidrag till musikområdet

Internationella bidrag till musikområdet


Foto: Trolle Gelland
2016-03-24
Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag inom musikområdet. Vid årets fjärde fördelning beviljas 57 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 709 500 kronor.
Bland de konstnärer vilka fått bidrag finns denna gång bland annat Duo Gelland bestående av musikerna Cecilia Gelland och Martin Gelland från Hammerdal i Jämtland. De får bidrag för en workshop och en konsert i Duluth, USA i samarbete med det nystartade tonsättarkollektivet 113.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

De två musikerna och komponisterna Nina Perez och Mattias Perez från Karlstad får bidrag för att spela fyra konserter i Chile tillsammans med den chilenske artisten Nano Stern.

Komponisten Tony Blomdahl från Frändefors får tillsammans med komponisterna Katt Hernandez från Stockholm, Henrik Olsson från Vartofta och Lars Carlsson, Helena Persson, My Hellgren, samtliga från Göteborg, får bidrag för att i april resa till Berlin och delta på festivalen Meetings im Ausland.
 
Violinisten Christian Svarfvar från Stockholm får resebidrag en studievistelse i New York, där han planerar att fördjupa sitt musicerande.

Totalt har 150 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 2,6 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året behandlades sammanlagt 141 ansökningar.

Bidrag ges till utbyten med 24 olika länder på sex kontinenter.

En förteckning över beviljade bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.

Kontaktinformation:
Hasse Lindgren, hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se el. 070-8622205
 
Uppdaterad: 2016-03-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se