Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Miljoner till nya musikprojekt

Miljoner till nya musikprojekt


Foto: J & C Vaz
2016-03-24
Musikern och komponisten Jenny Vaz och systern Cecilia Vaz skapar en mötes- och arbetsplats för kvinnliga komponister inom populärmusik. Det är ett av många projekt som får stöd när Konstnärsnämnden delar ut närmare tre miljoner till utvecklingsprojekt inom musik.
Baserat på egna erfarenheter vill systrarna Vaz bygga en arbetsplats som drivs av kvinnor i projektet Studio XX. Målet är att främja kreativitet och stärka identitet. Under den åtta månader långa projektperioden bjuds tio komponister och producenter in för att skapa enskilt eller gemensamt. Kompositionerna dokumenteras också i studio för vidare bearbetning. Bidraget uppgår till 260 000 kronor.

Musiker och komponister får dela på sammanlagt 2,9 miljoner kronor när Konstnärsnämnden fördelar 19 bidrag till experiment- och utvecklingsprojekt.

Bidragen stödjer initiativ inom ett brett spektrum av genrer och stilar och riktas till professionella musiker och komponister i olika delar av landet.
I ansökningsomgången har 205 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 35,7 miljoner kronor.

De beviljade projekten som sinsemellan är mycket olika består av såväl kompositions-, konsertproduktions- och utvecklingsprojekt. Ytterligare beviljade projekt är till exempel:

Musikern och komponisten Jorge Alcaide Cepeda (Göteborg) får ett bidrag om 260 000 kronor för att arbeta med projektet GAO Sound de Göteborg. Målet är att utveckla nya tekniker inom musikskapande för folk- och världsmusikorkestern Göteborgs Alternativa Orkester. Som en effekt av detta arbete hoppas man att det även ska generera konserter vilka i ett senare skede kan presenteras för publik. 

Musikern och komponisten Christer Bothén (Stockholm), samarbetar i projektet Zon med musikerna Boa Pettersson, Per ”Texas” Johansson, Paul Pignon, Hans Koch, Kristine Scholz, Vilhelm Bromander och Sofia Järnberg för att skriva musik för fem stycken kontrabasklarinetter. Även sång, piano och kontrabas ingår i den uppsättning som planeras som resultat av kompositionsarbetet. Tidsperioden löper under 11 månader och bidraget uppgår till 175 000 kronor.

I projektet Fötter skapar musikern och komponisten Sunniva Abelli (Umeå) en musikföreställning genom att utforska västerbottnisk folkmusiktraditon och leta efter rytmiska danselement för att levandegöra material som tidigare sjungits, dansats eller spelats av människor i länet. Projektets inledande research kommer att göras i samarbete med DAUM på Västerbottens museum och Arkivet för folklig dans. Utifrån detta forskningsmaterial ska olika fotstamps-, bodypercussiontekniker och multitasking-metoder appliceras på materialet i samarbete med en koreograf och danspedagog. Bidraget uppgår till 74 000 kronor.

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.

Kontaktinformation:
Hasse Lindgren, hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se el. 070-8622205

 
Uppdaterad: 2016-03-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se