Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / 10,3 miljoner kronor till bild- och formkonstnärers projekt, internationella utbyten och resor

10,3 miljoner kronor till bild- och formkonstnärers projekt, internationella utbyten och resor


Catti BrandeliusCatti Brandelius får bidrag för projektet "Elitakrobaten"
2016-03-15
Bildkonstnärsfonden fördelar cirka 8,8 miljoner kronor i projektbidrag och 1,5 miljoner kronor till internationella kulturutbyten och resor.

Totalt beviljas 47 projektbidrag som vittnar om en bredd av olika uttryck och genrer.

Minnen, familjehistoria och barndom

Flera projekt behandlar frågor kring minnen och familjehistoria. Bildkonstnären Anna Fröman får bidrag för att göra en konstfilm med utgångspunkt från sina morföräldrar som under andra världskriget flydde från Karelen. Bildkonstnären Anna Kristensen ska i sitt projekt M som i mor, O som i ord, D som i drivor av tid aktualisera frågor om mänskligt mod och problematisera frågor om politiskt motstånd med utgångspunkt från sin pappas historia. Även bildkonstnären Sofia Tolis ska i sin ljudföreställning Faderskorus utgå från äldre intervjuer med sin pappa. Bildkonstnären Lars Embäck återvänder i sitt projekt Det okända – Tony, Claes och Lars till sin egen barndom.

Historiska händelser

Några konstnärer utgår från historiska händelser. Bildkonstnären Anna Ekman behandlar frågan tillsammans med Cecilia Järdemar i ett projekt där de undersöker den Svenska missionen i Kongo på 1880-talet i projektet Apodemialgia. Bildkonstnären Claudia Del Fierro ska i sitt projekt El Complejo återvända till 70-talets i Chile dit flera svenskar reste för att delta i landets största kooperativ inom skogsbruket.

Samtiden

Även samtida skeden lyfts fram i många projekt. Fotografen Seyyed Davood Mousavi ska i sitt projekt New Room i form av en visuell dagbok skilda livet som nyanländ och hur man överlever och hur man integreras i det svenska samhället. Bildkonstnären Mikael Ericsson vill i projektet Samtal om skräp belysa hur plasten påverkar det biologiska livet i havet.

Ny teknik - mobilappar och svävande bilder i 3D

Några projekt som beviljas stöd tar hjälp av modern teknik för att som i bildkonstnären Erik Rörens projekt Generator involvera betraktaren att bli medskapare med hjälp av en app för mobiltelefoner. Glaskonstnären Erika Kristofersson Bredberg ska tillsammans med Harriet Aurell i projektet BOOM! Utgåva 1 på ett normkritiskt sätt utforska och integrera robotteknik och mekanik i arbetet med glas. Fotografen Joakim Eneroth ska med modern teknik skapa tredimensionella fotografier samt svävande foto- och videoinstallationer i projektet Unbroken Threads.

Undersökande kring material

Flera projekt intresserar sig för olika material och att utveckla tekniker kring dessa. Den textila formgivaren Matilda Dominique ska i projektet Strukturbiblioteket undersöka en vävteknik för att ge form åt skulptural textil. Bildkonstnären Gunnar Frössén vill utveckla metoder för oxidogram och arkitekten Ulf Mejergren vill i sitt projekt Frostfångare utveckla en installation som är nästan osynlig för ögat men som ibland materialiseras med hjälp av frost.

Normkritik

Normkritik är närvarande i många projekt. Fotografen Leif Claesson intresserar sig för den manliga självbilden genom fotografiska självporträtt, texter och iscensättningar. Bildkonstnären Maria Norrman ska i projektet P18/Q – Queerkompaniet iscensätta ett kompani ur ett fiktivt homosexuellt/queert regemente som enligt en vandringssägen ska ha funnits på Gotland.

Interaktiva skulpturer

Bildkonstnärerna Sara Wallgren, med projektet Movement of Beginnings och Jan Cardell, med projektet Multiinteraktiv elektromekanisk musikalisk trädgård, är båda inne på att skapa skulpturer som också är instrument som interagerar med betraktaren.

 

1,5 miljoner till internationella kulturutbyten och resor

57 ansökningar om internationellt kulturutbyte och 13 ansökningar om resebidrag får också stöd. Bidragen är på mellan 3 500 kronor och 140 000 kronor och avser alltifrån deltagande i utställningar, till residens, portfoliovisningar, researchresor, m.m. På detta vis ges stöd till utbyten och resor  i 25 olika länder.


 

 

 
Uppdaterad: 2016-03-18 Tipsa om sidan

Relaterad information

Lista över samtliga beviljade projekt

Lista över samtliga beviljade utbyten och resor

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se