Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Beslut

Beslut

Med utgångspunkt i bedömarpoolens sammanvägda omdömen fattar Kulturbryggans ledamöter beslut för de projekt som har sökt bidrag.

Underlag för beslut

Det underlag som ligger till grund för det beslut som ledamöterna fattar består av en lista över de projekt som är aktuella för bidrag. Att vara aktuell för bidrag betyder att ett projekt finns inom den övre tredjedelen av prioriteringsordningen. Underlaget innefattar också din projektbeskrivning, bedömarnas respektive omdömen och utlåtanden samt kansliets kommentarer kring projektens ekonomi.

Beslutsmöte

Beslut fattas under ledamöternas beslutsmöten. Under beslutsmötet diskuterar ledamöterna i första hand de projekt som är aktuella för bidrag tillsammans med kansliets granskning av projektens budget. 

Vid beslut beaktas enbart projektens förtjänster i förhållande till bidragsformens syfte och prioriteringar. Inga beslut fattas på grundval av var i landet ni bor, vilken sakkunskap ni har valt att få er ansökan bedömd utifrån eller hur fördelningen mellan könen i projektgruppen ser ut.

Ledamöterna har ansvaret för de beslut som fattas och även frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen. Vi tillämpar vid bifall en praxis att bevilja det sökta beloppet under förutsättning att projektets budget är balanserad och rimlig. 

Enligt bidragsförordningen går inte beslut att överklaga, utom när det kan antas att ett bidrag har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Besked om beslut

Ett första besked om beslut meddelas genom e-post till kontaktpersonens mejladress dagen efter beslut har fattats. Beskedet är endast ett meddelande om utfallet. Inom ett par veckor får du ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden.

Uppdaterad: 2020-03-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se