Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bedömning

Hur bedöms mitt projekt?

Kulturbryggan ska kunna bedöma en mängd olika projekt inom vitt skilda områden som spänner över hela kulturområdet. För att kunna göra det har Kulturbryggan en bedömarpool bestående av sakkunniga personer vars roll är rådgivande och där deras bedömningar hjälper våra ledamöter att fatta beslut på saklig grund.

Kulturbryggans bedömningsmodell

Vi tillämpar en bedömningsmodell där varje ansökan tilldelas två olika bedömare. Bedömarna anvisas den sakkunskap du har valt. Respektive bedömare gör sin bedömning individuellt och oberoende av den andre bedömaren. De har ingen kännedom om vilken den andre bedömaren är och följaktligen har de inte möjlighet att sinsemellan diskutera ansökan.

Hur går bedömningen till?

Bedömarna ger omdömen kring projektet genom att välja ett av fyra olika svarsalternativ utifrån en given frågeställning. Frågeställningarna varierar beroende på vilken bidragsform de bedömer. 

Varje svarsalternativ har ett motsvarande numeriskt värde mellan ett och fyra, där ett är lägst och fyra högst. Sammanräkningen av de två bedömarnas sammanvägda omdömen genererar en totalpoäng. Totalpoängen utgör sedan det redskap som används för att fastställa prioriteringsordningen.

Inom projektbidraget kompletteras bedömningen med ett skriftligt utlåtande som baseras på de svarsalternativ bedömaren har valt. Inom strukturbidraget väljer bedömarna själva om de vill komplettera sina omdömen med ett utlåtande.

Viktning av frågeställningar

För Kulturbryggan är det avgörande att de projekt vi fördelar bidrag till strävar efter att främja förnyelse och utveckling. Denna strävan kanaliseras via våra olika bidragsformer. Bidragsformerna är ett direkt svar på vad vi får ge bidrag till i enlighet med vår bidragsförordning.

Bidragsformernas olika syften bildar utgångspunkt för vilka frågor som ställs till projekten. Frågorna sammanfattar vad Kulturbryggan anser vara mest relevant i förhållande till syftet för respektive bidragsform.

Frågorna skapar en gemensam utgångspunkt för sökande, bedömare och beslutsfattare – en ömsesidig förståelse för vad Kulturbryggan strävar efter att uppnå.

Alla frågor är dock inte lika viktiga. Vi tillmäter vissa frågor större vikt framför andra. Detta kallar vi för viktning och det påverkar den prioriteringsordning som är vägledande för vilka projekt beviljas bidrag.

Frågeställningarnas olika inverkan på prioriteringsordningen anges som procentsatser under respektive frågeställning inom de olika bidragen. Det kan tjäna som en tydlig fingervisning om vad ni ska lägga tid och energi på att beskriva i er ansökan.
 

Uppdaterad: 2019-08-08 Tipsa om sidan

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se