Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / TRANSLATE, INTERTWINE, TRANSGRESS!

TRANSLATE, INTERTWINE, TRANSGRESS!

2015-06-11
Två av Konstnärsnämndens internationella program; Dansprogrammet och Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur samverkar kring det gränsöverskridande symposiet TRANSLATE, INTERTWINE, TRANSGRESS! som äger rum på Moderna Museet och MDT 11-13 juni. Som en del av symposiet möts 18 konstnärer från bildkonsten och koreografin i ett interdisciplinärt LAB.
Två av Konstnärsnämndens internationella program; Dansprogrammet och Iaspis samverkar kring symposiet TRANSLATE, INTERTWINE, TRANSGRESS! 
- ett gränsöverskridande symposium mellan koreografi, filosofi, konst och poesi med föreläsningar, föreställningar och fester på Moderna Museet och MDT 11-13 juni.

En del av symposiet är LAB; en interdisciplinär tvådagars workshops som leds av koreografen Jeanine Durning, USA och performancekonstnären Melati Suryodarmo, Tyskland/Indonesien. Introduktion till de två konstnärerna nedan.
LAB leds av de två konstnärerna, verksamma inom fälten performance/bildkonst respektive koreografi. De leder en blandad grupp av konstnärer från dessa två konstfält och labbet ska fungera som en mötesplats för olika konstnärliga praktiker.
Deltagarna har valts ut efter ett Open Call, och erbjuds fritt deltagande i labbet, deltagande i alla övriga aktiviteter under "Translate, Intertwine, Transgress" och resestöd för de som inte är baserade i Stockholm. 

Deltagande konstnärer LAB
Janessa Clark
Karolina Erlingsson
Minna Elif Wendin
Johna Hansen
Sepideh Karami
Josefina Posch
Sarah Soumah
Maria Stiernborg
Kajsa Wadhia
Anna Westberg
Andrea Svensson
Åsa Cederqvist
Emelie Johansson
Love Källman
Ulrika Larsen
Anna Kinbom
Disa Krosness
Ann Rosén
Åsa Skogberg
Malin Ståhl
Monique Wernhamn

TRANSLATE, INTERTWINE, TRANSGRESS!  är ett gränsöverskridande symposium mellan koreografi, filosofi, konst och poesi med föreläsningar, föreställningar och fester på Moderna Museet och MDT.

Koreografen Björn Säfsten och filosofen Per Nilsson, båda från Umeå, har under de senaste tre åren bedrivit ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i mötet mellan koreografi och filosofi vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. I samarbete med Moderna Museet och MDT är Skeppsholmen under tre dagar platsen för föreställningar, föreläsningar, workshops, samtal och fester för att summera och fira projektets slutsatser.

I föreläsningar och koreografiska verk kommenterar och diskuterar forskare och konstnärer relationen mellan koreografi, konst och filosofi. Här möts olika teoretiska och konstnärliga fält för att pröva hur de kan påverka vårt kritiska tänkande. Kan dessa discipliner gemensamt förändras performativt och diskursivt av att sammanflätas? Kan de gemensamt överskrida varandras gränser? Och hur kan försök till sådana sammanflätningar och överskridanden tolkas, tänkas, pratas, läsas eller dansas?

Under symposiet presenteras verk och föreläsningar av Cristina Caprioli, Bojana Cvejić, Mette Edvardsen, Abraham Hurtado, Michael Kliën, Jennifer Lacey, Per Nilsson & Gerd Aurell, Peggy Phelan, Richard Shusterman, Alma Söderberg & Hendrik Willekens, Sarah Vanhee och Haegue Yang.

Några av symposiets föreställningar sker i utställningen Efter Babel. Efter Babel är en stor grupputställning på Moderna Museet, om de många språken i dagens konst. De inbjudna konstnärerna slår broar mellan skilda språk och kontinenter.

Läs mer på Moderna Museets hemsida>>
Read more in English>>

Translate, Intertwine,Transgress
Curatoriellt team: Björn Säfsten; Per Nilsson; Catrin Lundqvist, Moderna Museet; Danjel Andersson, MDT 
Koordinering: Säfsten Produktion och Nordberg Movement; Stina Dahlström, MDT.  Projektledare: Magnus Nordberg
 
Med stöd av Konsthögskolan i Umeå, Vetenskapsrådet, Kulturrådet, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting och Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram.
 
Labbet i samband med "Translate, Intertwine, Transgress" genomförs i samverkan med Konstnärsnämnden (Iaspisprogrammet och Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram)

Presentation Melati Suryodarmo
Melati Suryodarmos performancekonst behandlar relationen mellan den mänskliga kroppen, den kultur den hör till och den kontext där den lever. Genom sin närvaro, sammanställer Suryodarmo ett extrakt där hon konceptualiserar och översätter vissa fenomen eller ämnen till rörelser, handlingar och gester som specificeras i hennes performance.
Melati Suryodarmos föreställningar fokuserar på kulturella, sociala och politiska aspekter som hon artikulerar genom sin psykiska och fysiska kropp. Hennes föreställningar har inslag av både fysisk närvaro och bildkonst i syfte att diskutera identitet, energi, politik och relationer mellan kroppen och dess omgivningar.
Suryodarmo har presentarat sitt arbete på internationella festivaler och utställningar sedan 1996, vilket inkluderar 50th Venice Biennale 2003, Marking the territory, IMMA Dublin, Van Gogh Museum Amsterdam, (Exhibition of the Life of Egon Schiele in 2005), Videobrasil Sao Paolo (2005), Haus der Kulturen der Welt Berlin, 52nd Venice Biennale dance Festival (2007), KIASMA Helsinki (2007), Manifesta7, in Bolzano, Italy (2008),och In Transit festival, HKW Berlin (2009) och Luminato festival of the arts, Toronto, 2012. De senaste sex åren har Suryodarmo visat sina arbeten i Indonesien och andra länder i Sydostasien.  För Padepokan Lemah Putih Solo Indonesia, har hon sedan 2007 organiserat den årliga Performance Art Laboratory Project och “undisclosed territory” performance a i Solo Indonesia. 2012, grundade hon “Studio Plesungan”, ett konstcenter och lab för performance konst.
Presentation Jeanine Durning
Jeanine Durning är koreograf, performancekonstnär och lärare från New York City, som har arbetat med individuella och kollektiva arbeten 1998. Hennes föreställningar, som alltid utgår från en rigorös undersökning av mångfald och potentialitet av kroppen, återfinns inom en prekär ekologi som innehåller perception, relationer, psykologi, och ontologi, och ofta behandlar svåra frågor om identitet och uppfunna och paradoxala berättelser om jaget. Durnings nuvarande forskning handlar om en praxis hon kallar nonstopping som har manifesterats som ett solouppförande med nonstop talande kallat ”inging”.
Inging har visats i Amsterdam, Berlin, Leuven/BE, Zagreb, Toronto, och i USA: Pennsylvania, Minnesota, NYC, Massachusetts, och Wisconsin, med kommande performance i San Francisco och Los Angeles. Durning arbetar med ett verk i partnerskap  om nonstop rörelse, som ska ha premiär i New York City september 2015.
Durning har som stöd för sitt arbete fått många utmärkelser och residensstipendier,  däribland New York stiftelsens utmärkelse Arts och Alpert Award för koreografi. Hon var nyligen nominerad till US Artist Fellowship. Hon är för närvarande Movement Research Artist in Residence (2013–2015). Hennes texter om dans har publicerats Contact Quarterly, ARTI/Amsterdam, och i International Journal of Digital Media and Performance. Durnings praktik är dedicerad till överskridande, översättning och samarbete mellan konstnärer genom hennes undervisning. Hon har varit lärare på SNDO/Amsterdam and HZT/Berlin till och från sedan 2009, och har varit gästlärare på fakulteten vid New School / Lang College.
Hon har undervisat, varit mentor och vägleder studenter i rörelse och kreativa processer i hela USA, i Europa och i Kanada. Hon undervisar ofta på Movement Research i New York.
Sedan 2005 har Jeanine arbetat med och deltagit i flera ensembleverk av Deborah Hay, och nu senast har varit med Hays projekt med Motion Bank, ett interaktivt arkivprojekt av Forsythe Company, vilket inkluderar hennes performance anpassning av solot No Time to Fly och trion As Holy Sites Go. Dessutom var Jeanine konsult till Motion Bank för Hays koreografiska verk från 2011-2013, koreografiska assistent till Hays  arbete och har varit en performancecoach till flera av Hays solotolkningar.
 
Uppdaterad: 2015-06-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se