Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag

Internationella stipendier och bidrag inom musik

Konstnärsnämndens internationella musikprogram stödjer yrkesverksamma musiker och komponister genom olika typer av stipendier och bidrag. Vi fördelar cirka 3 miljoner kronor om året till internationell verksamhet inom musikområdet.
Vem kan söka?
Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda och huvudsakligen frilansande konstnärer utan fast anställning. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd. För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Observera att du inte kan få stöd genom oss om du är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola.

För att ansöka digitalt på Konstnärsnämndens hemsida krävs att du har en e-legitimation. Mer information om e-legitimation och hur du söker digitalt hittar du här.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Nämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stöd fattas av arbetsgruppen för musik. Arbetsgruppen består av tretton ledamöter som utses av Konstnärsnämndens styrelse. Ledamöterna är själva professionellt verksamma till exempel som musiker, komponister, skribenter och pedagoger inom olika delar av musikområdet.

Kort beskrivning av internationella stipendier inom musikområdet

Bidrag för internationellt kulturutbyte och resebidrag
Bidraget kan dels avse svenska konstnärers deltagande i utbyte utomlands, dels utländska konstnärer eller andra personer som bjuds in till Sverige, i första hand för att utbyta idéer eller arbeta här med svenska konstnärer. Resebidrag kan sökas för svenska konstnärers egeninitierade resor i de fall det inte finns någon inbjudan.

Residens i utlandet
Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt kompositionsarbete.
Uppdaterad: 2016-04-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se