Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Residens i utlandet

Residens i utlandet

Genom att erbjuda residens i utlandet i samverkan med framstående institutioner eller organisationer bidrar programmet till en fördjupad kontakt med konstområdet i respektive land. En geografisk avgränsning av programmets fokuspunkter har gjorts under utvecklingen av programmet.

Inför detta utvecklingsarbete genomförde myndigheten en omfattande genomlysning av relevanta platser och institutioner/organisationer i världen som kunde vara av intresse för olika genrer inom musiken.

Arbetet skedde i samråd med komponisternas organisationer. Arbetsvistelserna skulle vara hållbara över tid och kunna ingå som ett permanent stipendium inom ett framtida permanentat musikprogram och vi valde platser som redan hade en etablerad kontakt med Sverige för att minimera riskerna för problem under projekttiden.

Ett antal pilotprojekt prövas/har prövats och utvärderas. Komponisterna fick utöver möjligheten att utveckla sitt eget konstnärskap, i uppdrag att skriftligt redovisa residensets möjligheter och begränsningar, såväl konstnärligt, praktiskt som socialt.

Coastal Jazz and Blues Festival – Vancouver (CAN)

Vi har genomfört ett internationellt kompositionsresidens i Vancouver – Kanada i samverkan med musikfestivalen Coastal Jazz and Blues Festival och deras konstnärlige ledare Ken Pickering. Komponisterna Naoko Sakata (Göteborg), Nils Berg (Stockholm), Lisa Ullén (Stockholm) och Mats Äleklint (Johanneshov) som har varit på plats i Kanada i en månad var, återrapporterar om en lyckad vistelse och rekommenderar en fortsatt utveckling av residenset. Både myndigheten och den lokala samverkansparten är positiva till ett fortsatt samarbete och residenset utlystes första gången under våren 2015.

The House of Songs – Austin (USA)

På den nordamerikanska kontinenten har vi även tillsammans med The House of Songs i Austin, USA inrättat ett residens. Här har komponisterna Asha Ali (Hägersten), Malin Dahlström (Göteborg), Gustav Karlöv (Stockholm) och Andreas Mattsson (Stockholm) genomfört en vistelseperiod som enligt rapporterna har varit lyckad med möjlighet till koncentrerat arbete och ett fungerande kontaktnät. Ett fortsatt samarbete är beslutat och residenset utlystes för första gången under våren 2015.

Sobobade – Bargny (SEN)

Några mil utanför Dakar i Senegal vid havet ligger orten Bargny där vi samverkar med konstnärsresidenset Sobobade. Här har Ale Möller (Göteborg) samlat på sig erfarenheter och rekommenderar en fortsättning av samarbetet. Dock har slutförandet av detta skjutits upp på grund av den uppkomna situationen med Ebolaviruset i Västafrika. Konstnärsnämnden har därför beslutat att för närvarande avvakta med en utlysning av residenset.

New:Aud (EU)

Avseende partiturkomponister har vi valt en modell där residenset knyts till ensembler istället för platser och skapat en samverkan med det europeiska orkesternätverket New:Aud som består av 31 stycken ensembler i 17 länder. Tanken med denna inriktning var att såväl komponisterna som orkestrarna skulle få tillgång till varandras kompetens på ett närmare sätt än den beställningsverkstradition som är rådande i genren.

Vi har därför inlett ett samverkan med Ensemble Kwartludium från Polen, Sinfonietta Riga från Estland och Ensemble Recherche från Tyskland vilka samtliga ingår i orkesternätverket. Genomförandetiderna för dessa pilotresidens är avsevärt längre, då de samverkande orkestrarna har fleråriga verksamhetsplaneringar att förhålla sig till. Komponisterna Rei Munakata (Bandhagen), Jonas Valfridsson (Stockholm) och Jesper Nordin (Stockholm) har ännu inte lämnat några skriftliga rapporter från dessa, men i samtal med komponisterna har vi fått positiv feedback.

Uppdaterad: 2020-10-27 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se