Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Musik / Residens i utlandet

Residens i utlandet

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet innehåller förutom ett vistelsestipendium, schabloniserade resekostnader, boende och arbetsplats.

Ett samverkansavtal mellan myndigheten och Coastal Jazz and Blues Festival i Vancouver (Kanada), The House of Songs i Austin (USA), Sobobade i Bargny/mer (Sénégal), Ensemble Kwartludium (POL), Sinfonietta Riga (LVA) och Centro Cultural el Silencio i Viña Del Mar (CHL) ligger till grund för de internationella kompositionsresidensen. I Berlin (GER) driver vi själva ett residens för musikkonstnärer inom elektronisk populärmusik med inriktning mot house och techno.  

Man kan i ansökan önska såväl vistelseort som vistelselängd. Konstnärsnämnden täcker kostnader för stipendiet och den internationella samverkansparten bidrar med personella resurser för koordinering och administration för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

Ansökan

Du kan söka bidraget en gång om året. Se hemsidan för aktuella berednings- och beslutstillfällen. Ansökan ska företrädesvis göras online via myndighetens hemsida. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank.

OBS! Lägg särskilt märke till att beskrivningen av vistelsen ska skrivas på engelska, så att information kan förstås av våra samverkansparter.

Ansökan måste vara myndigheten tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Skulle du ändå vilja söka på pappersblankett så finns PDF-filer på hemsidan att fylla i och skicka in.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp i sista steget av ansökan. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan. Observera att fysiska arbetsprover ej returneras. Eventuella länkar till rörlig bild som kan skrivas i särskild ruta ersätter ej de obligatoriska ljudproven.

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven bör inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:

• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal
• din roll på ljudprovet

Begränsningar för ljudfiler:
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Partitur

Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen.

Begränsningar för partitur:

Max antal filer: 3 st.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är studerande på mer än 50 procent när beslut lämnas. Du kan inte heller vara studerande på mer än 50 procent under den period som bidraget avser. För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara stadigvarande bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli och samverkansparten. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslut meddelas per mejl eller post.

Bidraget kan inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Information om s.k. stöd av mindre betydelse

Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer information finns på https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Utbetalning och skatt

Stipendiet betalas ut till det konto som du angivit i ansökan. Stipendiet är skattefritt.

Redovisning

Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig redogörelse av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit för det egna konstnärliga arbetet inlämnas till Konstnärsnämnden, i syfte att ligga till grund för vidare utveckling av de internationella kompositionsresidensen. Eventuellt kan parterna begära en delutvärdering.

Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och den internationella samverkansparten kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av Konstnärsnämnden och samverkansparten, annars kan det innebära att vistelsestipendiet eller en del av det måste återbetalas.
Uppdaterad: 2022-01-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se