Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Frågor om följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36)

Frågor om följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36)

Remissen kan delas in i två delar. Dels en del som handlar om den rätt till ersättning en upphovsrättsperson (i det här fallet bild- och formkonstnärer) i vissa fall har när originalkonstverk vidareförsäljs efter en första försäljning (följerätt).
Den andra delen handlar den inskränkning i upphovsrätten som ger arkiv och bibliotek rätt att framställa sprida enstaka exemplar för vissa särskilda ändamål.
Det är Konstnärsnämndens uppfattning att de ekonomiska villkoren för bildkonstnärer förbättras genom att ge dem en del i det ekonomiska utbyte som handeln med deras verk skapar. Likaså anser vi att det är av betydelse för samhället att bildkonstnärer får goda förutsättningar för sin konstnärliga verksamhet.
Därför menar Konstnärsnämnden att den inkasserande organisationen måste få tillgång till mer effektiva rättsliga verktyg för att få in redovisningar.
När det gäller frågan om eventuellt höjt minimibelopp (tröskelbelopp) motsätter sig Konstnärsnämnden utredarens förslag om en höjning. Ett höjt tröskelbelopp skulle göra stor skillnad för många yrkesverksamma konstnärer. Enligt Konstnärsnämndens egna inkomstundersökningar  framkommer att bild- och formkonstnärer generellt sett har påtagligt låga inkomster jämfört med befolkningen i övrigt vilket innebär att varje inkomstkälla oavsett nivå är av betydelse.
När det museernas rätt att sprida och framställa verk enligt de förutsättningar som presenteras i utredningen finner Konstnärsnämnden det rimligt att den nuvarande inskränkningen för arkiv och bibliotek utökas till att inkludera museer som drivs av det allmänna.

Läs konstnärsnämndens yttrande.
Uppdaterad: 2014-11-14 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se