Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / DutchCulture|TransArtists

Välkomna till seminarium om residensutveckling!

Datum: Torsdag den 13 november
Tid: 14:00-18:00 följt av buffé och mingel
Plats: Projektrummet på Konstnärsnämnden, Maria Skolgata 83, Stockholm

Konstnärsnämnden välkomnar er med ett särskilt intresse för residensverksamhet till föreläsningar och samtal den 13 november. För att stödja utvecklingen av residens i Sverige har vi bjudit in Maria Tuerlings och Heidi Vogels från DutchCulture|TransArtists i Amsterdam att hålla i en halvdag om residensutveckling.

Konstnärsnämndens tre internationella program ska vara en resurs för hela landet. Programmet för bild- och formkonst, Iaspis, är det som hittills har det mest omfattande stödet för att främja verksamhet som konstområdet självt genomför samt stärka internationell verksamhet utanför Stockholm.

DutchCulture|TransArtists är en organisation med mångårig erfarenhet av residensverksamhet. Föreläsarna presenterar DutchCulture|TransArtists, och talar om residens i bred bemärkelse. Med utgångspunkt i bildkonstområdet delar de även med sig av erfarenheter som kan vara intressanta för andra konstområden. Tillsammans med Konstnärsnämndens direktör Ann Larsson redogör de om europeiska kommissionens samarbete kring residensfrågor som resulterat i ”OMC Policy Handbook on Residences”.

Seminariet arrangeras i samarbete med Västra Götalandsregionen och hålls även i Göteborg den 12 november.


Program 13 november

14:00 Introduktion – Johan Pousette, verksamhetsledare Iaspisprogrammet

14:15 Ann Larsson och Maria Tuerlings om OMC rapporten

15:00 Maria Tuerlings delar med sig av sina erfarenheter från internationell residensutveckling

15:45 Heidi Vogels, som byggt upp en residensplattform, om hur man startar och driver ett internationellt residensprogram

16:30 Kaffepaus

17:00 Diskussion mellan föreläsare och deltagare om att starta och driva residens

18:00 Lätt buffé och mingel

19:00 Slut


Heidi Vogels (f. 1978, Nederländerna) är verksam vid TransArtists|DutchCulture i Amsterdam som koordinator för AiR Platform NL. Hon är dessutom bildkonstnär och filmskapare.

TransArtists AiR Platform NL tillhandahåller information om ateljéstipendier i Nederländerna och Flandern. AiR Platform NL fungerar som en plattform för ett ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter, erbjuder praktiska råd om AiRs program till yrkesverksamma konstnärer, stiftelser och kulturpolitiker, samt initierar samarbeten och projekt.

Bland hennes senare projekt märks ett forsknings- och utbytesprogram med AiR-organisatörer i Nederländerna och Ryssland (2012-2013), utvecklingen av en plattform för tekniska arbetsplatser i Nederländerna och Flandern (2012 – 2014) och stöd till och utveckling av ett nätverk för AiR i Marocko (2014).

DutchCulture|TransArtists är en international plattform för konstnärlig rörlighet, som erbjuder expertkunskap och stöd för ateljéprogram och liknade frågor. TransArtists är en del av DutchCulture, ett center för internationellt samarbete med bas i Amsterdam.

www.transartists.org/airplatformnl/news
www.transartists.org
www.dutchculture.nl


Maria Tuerlings är verksam vid DutchCulture, ett center för internationellt samarbete. Hon grundade Trans Artists 1997 och är sedan samgåendet med DutchCulture-programmet direktör för DutchCulture|TransArtists och medlem i DC:s ledningsgrupp.

Hon är medlem i EU:s Den öppna samordningsmetodens arbetsgrupp för ateljéprogram (2013-2014). Arbetsgruppen är en del av EU:s Handlingsplan för kultur 2011-2014, prioritering C: Färdigheter och rörlighet.

Hon är styrelsemedlem i On-the Move, ett EU-nätverk för information, stöd och främjande av kulturell rörlighet; styrelsemedlem i Thami Mnyele-stiftelsen som sedan 20 år driver ett ateljéprogram i Amsterdam för konstnärer från afrikanska länder, samt medlem i Trans Cultural Exchanges rådgivande styrelse (US).

Hon har tidigare varit Res Artis ordförande och sekreterare, nationell koordinator (NL) och styrelsemedlem i Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, samt ordförande för Advising Committees Basic Stipends vid Netherland Foundation for Visual Arts Design and Architecture, nuvarande Mondriaan Fund.

OSA till no@iaspis.se OBS! Begränsat antal platser.

Länk till TransArtists: www.transartists.org

 

Uppdaterad: 2014-11-13 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se