Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om KIM / Organisation

Organisation

Beslutsordning 

Styrelse
Beslut som rör det internationella programmets mål, policy, budget och prioriteringar fattas av Konstnärsnämndens styrelse.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen för musik fattar beslut om fördelningen av stipendier till internationellt kulturutbyte inom programmet.
Arbetsgruppen beslutar om fördelning av arbetsvistelser.

Kansliet
Kansliet planerar och genomför självständigt det beslutade programmet inom ramen för tillgängliga resurser.
Konstnärsnämndens direktör är beslutande i frågor verksamhet inom programmet inom ramarna för styrelsens beslut.
Kansliet utvecklar inom styrelsens ramar arbetsvistelser för komponister utomlands och för utländska komponister i Sverige. Vid behov är referensgruppen en samtalspartner vid planering och genomförande av programmet.
Konstnärsnämndens direktör beslutar löpande om internationella samarbetsprojekt på underlag från referensgruppen som då i sin bedömning kompletteras med två tjänstemän. Besluten delges löpande styrelsen och arbetsgruppen.

Referensgrupp
En referensgrupp bildas med medlemmar från Arbetsgruppen för musik. Referensgruppen skall bestå av ordförande i arbetsgruppen som även representerar Konstnärsnämndens styrelse samt två andra ledamöter som arbetsgruppen utser själva. Referensgruppens roll är att bistå kansliet med sakkunskap i utveckling av programmet
Referensgruppen tillsammans med två tjänstemän gör bedömningar av internationella samarbetsprojekt.
Uppdaterad: 2015-06-04 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se