Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om KIM

Om Konstnärsnämndens Internationella Musikprogram

Konstnärsnämndens Internationella Musikprogram för musikkonstnärer startade 2012. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna av Iaspis inom bild- och formkonsten och Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram, KID. Konstnärsnämndens tidigare musikstipendier och bidrag med internationell inriktning hanteras sedan starten inom ramen för det Internationella Musikprogrammet.

Syfte och mål
Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM) syftar till att skapa, utveckla och fördjupa komponisternas kontakter med utländska institutioner, enskilda professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.
Målsättningen är att stärka konstnärernas egna nätverk och möjligheter att skapa egna hållbara internationella kontakter.

Omfattning

Musikprogrammet är inte lika omfattande som bild- och formprogrammet och det internationella dansprogrammet. Egna residens för utländska konstnärer, information om konstområdet inklusive expertbesök samt egen programverksamhet saknas.

Verksamhetsformer

Internationellt kulturutbyte och resebidrag
Det viktigaste medlet för att utveckla kontakter är det direkta ekonomiska stödet till musikkonstnärer som erbjudits arbets- eller studiemöjligheter utomlands. Det kan även ske genom bidrag till initiativ från i Sverige verksamma konstnärer som vill bjuda in utländska kollegor för samarbeten.

Residens utomlands
Genom att erbjuda längre studio/arbetsvistelser i utlandet i samarbete med framstående institutioner eller organisationer bidrar programmet till en fördjupad kontakt med konstområdet i respektive land. Programmet ska även initiera och stödja arbetsvistelser för internationella konstnärer i Sverige, i första hand med institutioner och organisationer av betydelse för landets komponister.

Residens i Sverige
Programmet skall även initiera och stödja arbetsvistelser i Sverige för utländska konstnärer, i första hand i samarbete med institutioner och organisationer av betydelse för landets komponister.

Internationella samverkansprojekt
Programmet ska samarbeta med organisationer och strukturer inom området för att genomföra projekt som ökar konstnärernas internationella nätverk och långsiktigt hållbara kontakter. Denna del av programmet kan även göras tillgänglig för en större krets än enbart komponister. När så är fallet kan det ske i samarbete med institutioner som har ett uttalat publikt uppdrag.

Uppdaterad: 2016-04-21 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se