Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationella bidrag till teater- och filmkonstnärer beslutade

Internationella bidrag till teater- och filmkonstnärer beslutade

2014-10-14
I årets tredje beslutsomgång om resebidrag och internationella utbyten fördelade Konstnärsnämnden 580 000 kronor till sammanlagt 56 konstnärer inom film- och teaterområdet.
Bidragen syftar till konstnärlig utveckling och ökade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer. Internationella samarbeten i olika former, festivalbesök, researchresor, fortbildning och gästspel är vanliga former. Sammanlagt behandlades 131 ansökningar och av dessa beviljades ca
40 % vilket är ovanligt högt.

Inom filmområdet ansökte man främst för resor till olika filmfestivaler dit man blivit inbjuden. Bland dem kan nämnas Karin Ekberg som fick bidrag för att delta i  Nordox Documentary Filmfestival i Kina, och Maryam Ebrahimi som var inbjuden som jurymedlem i Prix Europe i Berlin. Arbetsgruppen beviljade även flera researchresor, där Sven Blume fick bidrag till Los Angeles för en tänkt film om surrogatmödraskap och Jessica Nettelbladt fick bidrag till Jamaica för att arbeta med filmen Sex till salu.

Inom teaterområdet beviljades flera resor och visteler för gästspel, och fyra skådespelare från Turteatern fick bidrag för att resa till teaterfestivalen 6th Theatre Olympics i Peking och Shanghai. Elin Tisell och Viktoria Siwek från Teater Slava fick bidrag för att resa till Bonga Yasa Festival i Kinshasa, som görs i ett samarbete med Svenska Ambassaden.
Inom teaterområdet gavs också flera bidrag för fortbildning och research bl.a. till skådespelaren Alexandra Zetterberg Ehn som får resebidrag till Marocko och Spanien där hon vill söka material till en pjäs om sin uppväxt i dessa länder.
Resorna och de internationella utbytena beviljades till länder i alla världsdelar utom Oceanien. Länderna finns inskrivna i beslutslistorna.

Se här vilka som har beviljats stöd: (klicka på länkarna)
TEATER - resebidrag och internationella kulturutbyten
FILM - resebidrag och internationella kulturutbyten


Beslut fattas av Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer. I beredningen beaktas utöver kvalitet, även kriterier som jämställdhet, geografisk och genremässig spridning samt mångfald.
Konstnärsnämnden strävar efter en jämställd fördelning, och i denna omgång beviljades inom film 45 % av männens ansökningar och 55 % av kvinnornas, och inom teater 42 % av männens ansökningar samt 58 % av kvinnornas.

Resor och internationella kulturutbyten för enskilda konstnärer inom dansområdet stöds genom bidrag från Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram - KID.
 


 

Kontaktinformation:
Tina Pettersson
Handläggare för teater-, dans- och filmkonstnärer
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Telefon 08-506 550 58, vx 00
www.konstnarsnamnden.se
 
 
Uppdaterad: 2014-10-14 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se