Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Catherine Rossi

Catherine Rossi. On Radical and Political Design Practices

Plats: FormDesignCenter, Malmö
Tid: 17.30
Språk: Engelska
Dr Catharine Rossi är designhistoriker och intresserar sig för att forska, skriva, tala och undervisa om designpraktiker från förr till idag. Under 2011 avslutade hon forskningsprojektet, Modern Craft: History, Theory and Practice (AHRC Collaborative Doctoral Award) vid Royal College of Art/Victoria & Albert Museum, institutionen för Designhistoria. Avhandlingen omprövade efterkrigstidens italienska designhistoria genom att introducera en ny konsthantverksmässig tolkning. Forskningen kommer att publiceras som Crafting Design in Italy: From Post-War to Postmodernism, (Manchester University Press, 2015).
Rossis intressen inbegriper museer och curatorisk verksamhet. Hon har arbetat med utställningar för bl.a. Venedigbiennalen och Victoria & Albert Museum i London, däribland Postmodernism: Style & Subversion 1970 - 1990, där hon även bidrog med en katalogessä. Förutom att skriva för akademiska tidskrifter som Journal of Design History, Design and Culture och The Journal of Modern Craft, så medverkar Rossi även som kritiker och skribent i publikationer såsom Crafts, Disegno och Domus.

Rossi är inbjuden till Sverige som en del av Iaspis internationella expertbesöksprogram för formområdet där hon träffar yrkesverksamma inom design-, konsthantverkhantverks- och arkitekturområdena i Stockholm och Malmö.

Besöket sker i samarbete med FormDesignCenter, Malmö.

För mer information kontakta Iaspis programsamordnare för formområdet, Annika Enqvist: ae@iaspis.se eller Johanna Sjögren på FormDesignCenter, Malmö: johanna@formdesigncenter.com
 

Uppdaterad: 2014-08-28 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se