Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Redovisning av bidrag

Vissa av Konstnärsnämndens bidrag ska återredovisas. Nedan finns information om vad som gäller respektive bidragsform.
Senast en månad efter avslutad resa/utbyte eller projekt ska redovisningen inkomma till Konstnärsnämnden. Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag eller stipendium förrän du redovisat tidigare utbyte/resa eller projekt som har genomförts.

Om utbyte/resa eller projekt ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden kontaktas omgående genom ansvarig handläggare. Observera att ändringar måste godkännas före utbytet/resan eller projektet genomförs, annars kan det innebära att bidraget eller en del av det måste återbetalas.


Redovisningsblanketter

Använd Acrobat Reader för att fylla i och spara blanketten. Acrobat Reader finns gratis för nedladdning för PC och Mac här.
Använd inte webbläsarens/enhetens inbyggda pdf-visare.

Projektbidrag

Internationellt utbyte/resebidrag

Redovisningen skickas per mejl (eller post), se kontaktuppgifter nedan.

Projektredovisningen ska signeras med ditt namn.

Dessa bidrag ska redovisas

BILD & FORM  
- Projektbidrag
-Internationellt utbyte och resebidrag

Följande stipendier redovisas genom att besvara enkätfrågor som skickas till dig via en länk då stipendiet avslutas:
- Assistentstipendium
- Utländska residens
- Residens i Stockholm
MUSIK
- Projektbidrag
- Internationellt utbyte och resebidrag

TEATER 
- Projektbidrag
- Internationellt utbyte
- Resebidrag

FILM 
- Projektbidrag
- Internationellt utbyte
- Resebidrag

DANS OCH CIRKUS
- Projektbidrag
- Internationellt utbyte och resebidrag 
- Residens i Sverige/utlandet/danceWEB/gästbostad i Paris

Kontaktuppgifter
Redovisningen mejlas till e-postadressen som avser det konstområde bidraget beviljats inom (eller postas till Konstnärsnämndens adress).
 
Bild och form: bildochform@konstnarsnamnden.se

Musik: musik@konstnarsnamnden.se

Teater och film: teater-film@konstnarsnamnden.se

Dans: dansochcirkus@konstnarsnamnden.se

Utöver redovisningar följer Konstnärsnämnden regelbundet upp betydelsen av beviljade stipendier och bidrag på längre sikt genom webbenkäter. Dessa enkäter är frivilliga att besvara. Återkopplingen bidrar till vårt arbete med att utveckla stipendieformerna.
Uppdaterad: 2021-12-07 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och tryghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se