Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Regeringen skickade i början av året ut en skrivelse om Sveriges biståndspolitik på Remiss. Det är en sammanfattning av en arbetsprocess som utrikesdepartementet arbetat med i två år. Skrivningen kommer senare i vår, efter inhämtande av synpunkter från myndigheter och civila organisationer, presenteras i Riksdagen.

Utrikesdepartementet menar att den biståndspolitiska plattformen ersätter ett antal tidigare policydokument. Plattformen är inte tänkt att vara styrande utan mer vägledande. Övergripande mål i skrivningen är - demokrati och jämställdhet och kvinnors rätt i samhället som finns omnämnt i alla sex delmål liksom miljö och klimat.

Utrikesdepartementet menar på att det inte ligger någon ny politik i plattformen utan den är ett komprimerat dokument över den politik som regeringens bedrivit under sin regeringstid.   

Konstnärsnämnden yrkar på en starkare skrivning om kulturens kraft och roll i ett demokratiskt samhälle. Konstnärligt utbyte på individplanet spelar stor roll för att stödja konstnärer i s.k. utvecklingsländer och länder med odemokratiskt styre. Konstnärlig frihet, ett fritt kulturliv, yttrandefrihet, respekt för den individuella friheten och demokrati är starkt sammanlänkade.

Läs konstnärsnämndens yttrande.

Läs Regeringens skrivelse.

 

Uppdaterad: 2014-02-12 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se