Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Ingen regel utan undantag

Ingen regel utan undantag

Rapporten handlar om hur besluten bakom den konstnärliga gestaltningen av vår offentliga miljö går till. Den belyser frågor om hur arbetet bedrivs idag, hur samverkan mellan offentliga aktörer - stat, landsting, regioner och kommuner- och med privata aktörer ser ut.

Rapporten innehåller en översyn över regeln och dess innebörd, hur den omsätts i praktiken och en diskussion kring hinder och möjligheter i implementeringen av regeln. Resultatet visar för det första vikten av att fördjupa insikten i vad regeln kan vara och vidare hur det konkreta utfallet med samma enprocentregel tillämpas olika i olika delar av landet samt vad som är angeläget att uppmärksamma i förutsättningarna för enprocentregelns tillämpning.

 Ladda ner som PDF  Beställ rapporten

ingen regel utan undantag omslagsbild 

Rapporten visar att en majoritet av kommunerna tillämpar enprocentregeln och nästan alla landsting, men det finns frågetecken kring hur den ska tillämpas. Samtidigt skiljer sig tillämpningen markant, eftersom förutsättningarna ser olika ut i t ex tillväxtkommuner och avfolkningskommuner. Sverige står också inför en period med stora behov av nybyggnation och ombyggnation. Därför finns det nu goda förutsättningar för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del vid all byggnation. Genom kultursamverkansmodellen får regioner och landsting samtidigt större ansvar för hur den regionala kulturpolitiken ser ut och frågor kring hur enprocentsregeln ska tillämpas har aktualiserats.

Se pressmeddelandet >>


Uppdaterad: 2017-04-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se