Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / The End of Contemporary Art (as we knew it)

The End of Contemporary Art (as we knew it)

En föreläsning och diskussion med Marion von Osten

Tid: 2 december, kl. 14.00
Plats: Konstnärsnämnden, Projektrummet, Maria skolgata 83, 2 tr., Stockholm
Språk: engelskaBör begreppet samtidskonst förstås som en historisk genre som nu lider mot sitt slut? Som sista publika programpunkt på Maria skolgata under 2013 inbjuder Iaspis-programmet till en föreläsning och diskussion med bildkonstnären Marion von Osten.

Inom ramen för det storskaliga forskningsprojektet Former West, initierat av BAK Utrecht, har Marion von Osten utforskat en diskussion kring hur dagens kulturproducenter skapar nya organisationsformer som söker sig bortom den västcentrerade samtidskonstens begreppssfär, eller konstkollektivet såsom vi hittills känt det.

Von Osten skriver: 

”Idag är motstånds- och produktionsnätverk i vitt skilda geografiska och politiska sammanhang både kopplade till och i samförstånd med, medelpunkter och aktörer på olika kontinenter. Detta är bland annat möjligt genom nya kommunikationsteknologier och en ökad mobilitet världen över. Det har börjat uppstå intensiva relationer mellan platser, människor, självorganiserade rum och konstnärsdrivna para-institutioner. Många av dessa translokala platser för presentation, spridning och handling organiseras av kulturproducenter som förhåller sig till såväl de olika makro- och mikropolitiska förhållanden som de arbetar i, som internationella nätverk av relationer och intellektuellt utbyte. Dessa, som jag vill kalla dem, nya organisationsformer, kan analyseras enligt Gerard Raunigs idé om etablerade metoder [instituent practices]. De utgör nya sociala sfärer, utrymmen för post-identitetariska handlingar och kollektiv produktion och spridning genom att engagera en icke-konstorienterad publik och lokala omgivningar. Dessutom implicerar metoden ett brett spektrum av estetiska, sociala och politiska praktiker som inte kan inlemmas i ett konstverk som köps och säljs som produkt.

I mitt föredrag vill jag undersöka om skapandet av dessa nya organisationer å ena sidan kommer ur ett specifikt postkolonialt, globaliserat tillstånd, och om det å andra sidan uttrycker en flyktlinje från dominerande områden, discipliner och praktiker för engagemang i ett bredare socialt spektrum, samt en viss grad av autonomi från det samtida konstområdet (som vi känner det). Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga till oss alla: Kan samtida konst fortfarande beskrivas som ett skarpt avgränsat fält?”

För ytterligare information kontakta projektsamordnare för Iaspis-programmet Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se
 

Uppdaterad: 2013-11-27 Tipsa om sidan

ruan gupta
Ruan Gupta Collective, 2012

Marion von Osten är bildkonstnär, författare, forskare och utställningsproducent. Hon ingår i grupperna Labor k3000 Zürich/Berlin, kleines postfordistisches Drama (kpD) och Center for post-colonial knowledge and culture (CPKC) i Berlin. Forskning, utställningar och publikationer innefattar: Model House—Mapping Transcultural Modernisms, konstakademin i Wien, 2010–2013; Architectures of Decolonization, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris, 2011–2012; In the Desert of Modernity—Colonial Planning and After, Casablanca, 2009, Berlin, 2008; Projekt Migration, Cologne, 2002–2006; och TRANSIT MIGRATION, Zürich, Frankfurt 2003–2005. Atelier Europa, München 2004, Be Creative! The Creative Imperative, Zurich, 2003 m.fl. Hon är sedan 2013 doktorand vid Malmö konsthögskola och gäst professor vid CCC Master, HEAD Geneva, Center for Curatorial Studies Bard College, New York och Master for Arts in Public Spheres (MAPS), HSLU Lucerne. Mellan 2006 - 2012 var hon professor i konst och kommunikation vid konstakademien i Wien. Mellan 1999 -2006 var hon konstnärlig professor och forskare vid Institute for the Theory of Art and Design (ith), Zürich University of the Arts. 1996 -1999  var hon curator på Shedhalle Zürich. Von Osten bor och verkar i Berlin.

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se