Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Professor Gunilla Lagerbielke avliden

Professor Gunilla Lagerbielke avliden


2013-08-16
Gunilla Lagerbielke har avlidit i en ålder av 87 år. Hennes insatser under sin tid som vice ordförande i Konstnärsnämnden och som ordförande i Sveriges bildkonstnärsfond har betytt mycket för Konstnärsnämndens utveckling.

Efter att ha verkat som textilkonstnär och lärare arbetade hon med att utveckla barns miljö under sin tid vid Lekmiljörådet innan hon 1978 blev rektor för Konstfack, där hon tidigare fått sin utbildning. Efter  12 år som rektor anlitades hon flitigt av regeringen för utredningsuppdrag som bland annat rörde utvecklingen av de konstnärliga högskolorna, en utredning som moderniserade högskolorna inom alla konstområden. En annan av hennes utredningar  behandlade konst i offentlig miljö och pekade ut riktningen när regeringen gav Statens konstråd dess utvidgade uppdrag.

Hon tilldelades professorstiteln 1987 och promoverades till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet 1989.

Själv lyfte hon gärna fram de parallella uppdragen som vice ordförande i Konstnärsnämnden och ordförande i Sveriges bildkonstnärsfond 1990 – 1998. I dessa roller drev hon på sitt kraftfulla och orädda sätt igenom en rad förändringar som siktade på att förbättra myndighetens stöd till i första hand de yrkesverksamma bild- och formkonstnärerna. Under hennes tid utvecklades en rad nya och mer omfattande stöd till konstnärerna som fortfarande används.

Tidigare än många andra såg hon behovet av att utveckla bild- och formkonstnärernas internationella kontakter. Fler stipendier som syftade till att främja konstnärers  kontakter och verksamhet utomlands tillkom och flera viktiga ateljéstipendier i utlandet skapades. Det var Gunilla Lagerbielke som tog initiativ till Konstnärsnämndens första egendriva internationella program, Iaspis, som sedan följts av flera inom nämnden, vilket anses ha varit en starkt bidragande orsak till att svenska bild- och formkonstnärer fått en större internationell arena att verka på.

För Gunilla Lagerbielke var Konstnärsnämnden en idealisk plats. Där hon kunde kombinera sin erfarenhet som konstnär med sitt engagemang för att förbättra de frilansande konstnärernas möjligheter till utveckling och rimliga arbetsvillkor.

Efter att ha slutat som ordförande återupptog hon sitt eget konstnärskap, ställde ut ett flertal gånger och skrev sina memoarer Salsklockan slog hundra slag. In i det sista fortsatte hon dock att intressera sig för konstnärerna och deras villkor och höll nära  kontakt med Konstnärsnämnden. 

 

 
Uppdaterad: 2013-08-19 Tipsa om sidan

Fotografi,  beskuret: Signe Persson-Melin

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se