Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / When the conscious listens to the unconscious

When the conscious listens to the unconscious

FINISSAGE TODAY
3.30 pm Presentation about nature and animism in Japan, by Bril Designers Collective (bril.jp)

4 pm Public lecture by Markus Bader/Raumlabor (www.raumlabor.net)

5.30 pm Concluding discussion: Hierarchies between theory and practice – how it affects design theory and practice, with Hrafnhildur Arnardottir aka Shoplifter, Markus Bader, Bril Designers Collective, Xiaoxin He, Jessica Hemmings, Andreas Nobel, Katja Pettersson, Jelena Rundqvist.

6.30 pm – 10 pm Performance by Hrafnhildur Arnardottir aka Shoplifter. Dream Collaboration by Josefin Arnell and Ivana Králíková. Release of the Fanzine When the conscious listens to the unconscious, with documentation from the week. Graphic design Aron Kullander-Östling.

Music, bar and tomato soup.

WORKSHOPS, FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER

Tid: 21-25 oktober
Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm
Språk: Engelska
Anmälan: Begränsat antal platser på workshops, föranmälan krävs

When the conscious listens to the unconscious

Anmälan: Begränsat antal platser på workshops, föranmälan krävs
OSA till
ab@iaspis.se senast fredag 4 oktober.  Ange vilka dagar du vill delta.
Se veckans detaljerade schema här:
http://theunconscious.se/preliminary-schedule/

Alla föreläsningar under veckan är publika.


Dold kunskap inom design, arkitektur och konsthantverk undersöks i föreläsningar och workshops ledda av utövare inom formgivning, arkitektur, konst, skrivande, Feng Shui, voguing och neuroforskning. Teman under veckan är omedveten kunskap, verktygets rytm, sinnenas kommunikation, synestesi, kroppens betydelse i formgivning, rumslighet, det performativa i och kring objekt samt hierarkier mellan teori och praktik.

I sessionen ingår att utveckla sätt att formulera sig om form i text och andra uttryck.
Sessionen bygger på aktiv medverkan från workshopdeltagare. Workshopdeltagande är främst avsett för formgivare, konsthantverkare och arkitekter. Sessionen avslutas fredagen den 25 oktober med ett summerande samtal, erfarenhetsredovisning, fanzinerelease och performativa inslag. Bar och soppa på kvällen.

When the conscious listens to the unconscious är ett projekt utarbetat av Jelena Rundqvist på uppdrag av Iaspis.

Föreläsare och workshopledare:
Hrafnhildur Arnardottir aka Shoplifter (ISL) konstnär (www.shoplifter.us)
Markus Bader (DEU) medlem i gruppen Raumlabor (www.raumlabor.net), som sammanför arkitektur, stadsplanering, och konst.
Bril Designers Collective (JPN) (www.bril.jp) (www.cotogotodesign.com)
Xiaoxin He (CHN/GBR) PhD i arkitektur och geografi, konsult i arkitektur och landkapsarkitektur, Feng Shui-specialist
Jessica Hemmings (GBR) textilskribent, professor i visuell kultur och chef för fakulteten för visuell kultur vid National College of Art & Design i Dublin (www.jessicahemmings.com)
Andreas Nobel (SWE) PhD-student Konstfack, inredningsarkitekt, en av grundarna till konst- och designgruppen Uglycute (www.uglycute.com)
Katja Pettersson (SWE) designer, tidigare medlem och en av grundarna till designgruppen Front. Driver det undersökande designprojekt The Fifty Fifty Projects (www.katjapettersson.com) och är ämnesansvarig/lektor på Beckmans Designhögskola
Jelena Rundqvist (SWE) konstnär, curator
Tessa Van Leeuwen (NLD) PhD, neuroforskare med inriktning på synestesi, Max Planck-institutet för hjärnforskning, Tyskland. (www.mpg.de/institutes)

Kunskapsbegreppet som det ofta förstås och används inom det akademiska fältet kan bli begränsande i förståelsen av formgivning och estetik. Ordlös kunskap, intuitiva metoder, och kroppens betydelse i formpraktiken kan vara svår att uttrycka inom dagens teoretiska begreppsvärld. I ett formfält med ökande akademiska krav, i kombination med hierarkier mellan teoretisk och praktisk praktik, kan det leda till en designutveckling som anpassar sig efter redan befintliga begrepp och definitioner - och därigenom går miste om viktig kunskap som kan bidra till förståelsen av design och hur den påverkar oss.

When the conscious listens to the unconscious är en serie utforskande sessioner som för samman svenska och internationella utövare från design, konsthantverk och arkitektur med yrkespersoner verksamma utanför formområdet. Syftet med projektet är att samla deltagare med olika infallsvinklar på sitt arbete men som delar intresset att utveckla och utöka vår förståelse för design och estetik.
- Jelena Rundqvist


OBS! Resestipendium, à 3000 kr, kan sökas av den som avser resa till Stockholm 21-25 oktober från annan ort i Sverige för att ta del i When the Conscious listens to the Unconscious. Ange i din anmälan till deltagande om du ansöker om resestipendium. Sökande bör bifoga en kort CV för att styrka sitt professionella utövande. Urvalet av vilka som beviljas resestipendium görs av en delegation ur Bildkonstnärsfonden. Mottagare av stipendium ska i efterhand lämna en skriftlig rapport som kortfattat beskriver hur stipendiet använts och vilka erfarenheter som vunnits.

För mer information kontakta Iaspis projektsamordnare, Annika Björkman, ab@iaspis.se, telefon +46 (0)8 506 550 00.
 

Uppdaterad: 2013-10-25 Tipsa om sidan

Tidigare evenemang

 

Projektblogg

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se