Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Örnsbergsseminariet

The Örnsberg Seminar

SAMTAL OCH PRESENTATIONER

Tid: 9 november, kl.12-18. Efterföljande mingel och mat till självkostnadspris
Plats: MDT, Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen, Stockholm
Språk: Engelska
 
Seminariet riktar sig till professionella utövare inom formområdet och är kostnadsfritt.
OSA till
ab@iaspis.se senast fredag 1 november

The Örnsberg seminar är en plattform för diskussion och en mötesplats för formgivare och konsthantverkare. Seminariet är fokuserat på att presentera, utforska och diskutera en hantverksbaserad undersökande design.
Seminariet är organiserat av Örnsbergsauktionen i samarbete med Iaspis.
“Seminariet kommer att bestå av en serie presentationer av utövare som vi har bjudit in för att de inspirerar oss och väcker vår nyfikenhet.
Varje presentation består av ett samtal och en praktisk demonstration som förklarar den inbjudna utövarens praktik. I en diskussion om processbaserad design tycker vi att själva processen måste finnas med.”
                                                                                        - Örnsbergsauktionen
 
Medverkande

LEX POTT
Den 27-årige designern Lex Pott använder sig av en rå och intuitiv metod. I sina arbeten återvänder han till rötter i de material han oftast använder: trä, sten och metall. Han döljer inte sina verk under indirekta lager utan skalar ner dem till kärnan. Pott är en i Amsterdam baserad designer som arbetar från sin studio i ett gammalt varv i NDSM-Terrein i Amsterdams utkanter. 2009 avlade Lex Pott examen med beröm (cum laude) vid Design Academy Eindhoven.
(www.lexpott.nl)

SILO STUDIO
Silo är en designstudio som startades av Attua Aparicio och Oscar Wanless. Silo är för närvarande baserad i en plastfabrik på Themsens södra strand och fokuserar på studier genom experiment med industriella material och processer, med målsättningen att anpassa dem till en mer hantverksmässig inriktning. Silo undersöker hur industrin tillverkar saker och försöker hitta enklare och mer uttrycksfulla sätt, med mer potential. Handgjort high-tech.
(www.silostudio.net)

HILDA HELLSTRÖM
Hellströms metodologiska angreppssätt som designer är starkt självständigt, ofta hantverksbaserat, med fokus på processen och en filosofisk undersökning av verkens underliggande teman. Koncentrerad på saker som chockar och överraskar i situationer som lyfter själen föredrar hon att utforska myter och undersöka de för objekten väsentliga berättelserna. Detta har lett till ett intresse för det som utgör vår verklighet; subjektiva upplevelser, universella sanningar och det som vi klassificeras som ”falskt” i motsats till ”verkligt”. Hon beskriver sig ibland som en analytisk konsthantverkare och blev som ung påverkad både av sin mor som är psykoanalytiker och sin far som är snickare. Som en del av analysen av objektens berättelser, och för att dela med sig av kontexten och världen i dem, har hon nyligen börjat arbeta med filmmediet för att uttrycka objektets mikrokosmos och lägga fram en annan värld för betraktaren. I dessa manifestationer sammanstrålar fiktion, sanning och olika verkligheter.
(www.hildahellstrom.se)

ULRICA HYDMAN-VALLIEN
Ulrica Hydman-Vallien har under de senaste decennierna nått ut till en stor publik med sitt särpräglade och personliga design- och bildspråk. I den svenska glasindustrin är hon ett välkänt namn och har haft stor kommersiell framgång och åtnjutit bred popularitet. Hydman inledde sin karriär som keramiker men med åren har hon rört sig bort från studioarbetet och i dag kan hennes illustrationer och verk ses på allt från choklad till glasföremål och flygplan. Trots att hon utforskat olika områden och material genom åren så har hennes stil och gestik förblivit omisskännligt personlig.
(www.ulricahv.com)

FREDRIK INGEMANSSON
”Jag tror på konsthantverket. Jag inspirerar människor att söka nya vägar inom hantverkstekniken. Jag utvecklar silver- och guldsmidesområdena. Jag lär hela världen min nya teknik. Min passion är mitt arbete.”
Fredrik Ingemansson har arbetat som smyckekonstnär och drivit sin studio sedan 1988. 2012 startade han det webbaserade videoprojektet ”Friday Technique” där han varje vecka publicerar ett tekniskt experiment. Projektet initierades i syfte att föra in hans praktik på en ny bana och för att utveckla sina undervisningsmetoder vid Konstfack i Stockholm där han har haft en adjunktstjänst sedan 2011.
(www.youtube.com/user/silversmeden1)


Moderatorer

Seminariet modereras av Åsa Norman och Anna Nordström, båda medlemmar i DNK (se nedan).

ÅSA NORMAN
Norman är intresserad av den mänskliga kroppen placerad i olika sociala kontexter. Hon arbetar med textil och plagg som sina främsta material/metoder eftersom de är så nära relaterade till identitet och social makt. Åsa Normans arbete ställer frågor om genus, normer, makt, alltid från ett feministiskt perspektiv.
(www.asanorman.com)

ANNA NORDSTRÖM
I sitt arbete använder Anna Nordström ett brett urval textila metoder, där det traditionella sättet att skapa anpassas för att behandla idéer om arbete och dess känslomässiga effekter, status och professionalism. Uttrycket i de material hon använder spelar en central roll och materialen är valda utifrån specifika kvaliteter och konnotationer.
(www.nnnrdstrm.com)

DNK (Den nya kvinnogruppen)
DNK bildades 2013 som ett resultat av ett starkt behov av sammanhang och samarbete inom konstvärlden där vi verkar. Gruppen består av sex feminister förankrade i en materialbaserad praktik. Det handlar om en utforskning av samarbetet som metod, att arbeta ur ett feministiskt, antirasistiskt och antikapitaliskt perspektiv. DNK vill inte bara prata om att skapa nya möjligheter och plattformar utan faktiskt göra verklighet av det. Vi kallar oss för Den nya kvinnogruppen med alla möjligheter och problem det innebär.
(www.dennyakvinnogruppen.se)


Arrangörer
ÖRNSBERGSAUKTIONEN
Örnsbergsauktionen grundades 2012 av Fredrik Paulsen, Kristoffer Sundin och
Simon Klenell. Syftet är att skapa ett sammanhang för egeninitierad design och konsthantverk. Under en vecka i februari hålls årligen en grupputställning som avslutas med en auktion där alla verk görs tillgängliga till högstbjudande. Målet med att starta ett auktionshus är att skapa en social plattform som i sig är en del i en diskussion kring förutsättningarna för alternativa formpraktiker.
(www.ornsbergsauktionen.se)

 
För mer information kontakta Iaspis projektsamordnare, Annika Björkman, ab@iaspis.se, telefon +46 (0)8 506 550 00.
 

Uppdaterad: 2013-10-23 Tipsa om sidan

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se