Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Practice International – Stockholm Assembly

Practice International – Stockholm Assembly

Konferens: 14–15 november
Workshop med Ultra-Red: 14 & 16 november

Plats: Projektrummet, Iaspis, Maria Skolgata 83, Stockholm
Språk: engelska

Med Petra Bauer, Alice Creischer & Andreas Siekmann, Michelle Dizon, Leela Gandhi, Lisa Nyberg & Johanna Gustavsson / Radical pedagogy, David Medalla & Adam Nankervis, Christian Nyampeta, Wendelien van Oldenborgh, The Otolith Group, Park Chan-kyong, Christian Kravagna och Ultra-red.

 

Vad innebär internationalism i relation till olika praktiker inom samtida bildkonst? Om globaliseringen har lett till ett paradigmskifte i hur konstnärer och konstinstitutioner arbetar, hur ska vi då positionera oss inom det som nu uppfattas som den globala konstvärlden? Framför allt: hur särskiljer man sig från marknadens krav  på mobilitet, produktivitet och cirkulation, eller en tilltagande byråkratisering, för att istället inrikta sig på de sammanhang som skapats av konstnärer själva,  motiverade av politisk medvetenhet, nyfikenhet eller vänskap?

Practice International samarbetar med en rad bildkonstnärer som etablerat strukturer och utvecklat metoder för att göra konst, radikalisera sin närmiljö och upprätta internationella kontakter. Konstnärliga praktiker som dessa utmanar uppfattningen om samtidskonstnären som ett ”internationellt subjekt” som har förmågan att med lätthet representera och översätta kulturer för en global publik, vilket i allt högre grad har ersatt den postkoloniala diskursens strategier. Exemplen vi har valt må vara specifika för vissa platser och förhållanden men bildar dock en internationell axel – en poetisk koppling, kan man säga, mellan ett hus, en enklav eller en gård, och omvärlden, eller ett engagemang i gemensamma frågor såsom gentrifiering, feminism, ekologi eller kolonialt arv, som kan skapa solidaritet med ett ”någon annanstans”. Projektet belyser också en historisk kontinuitet av konstnärliga praktiker i denna anda, från Mondrian Fan Club, som grundades av konstnärerna David Medalla och Adam Nankervis, till det senegalesiska kollektivet Laboratoire Agit/Art genom konstnären Issa Sambs arbete, och den indiske poeten Rabindranath Tagores kosmopolitiska projekt.

Practice International är ett initiativ från CasCo (Utrecht), Iaspis (Stockholm) och Iniva–The Institute of International Visual Arts (London); tre europeiska konstorganisationer som befattar sig med internationalism, i samarbete med icke-europeiska institutioner som Raw Material Company (Dakar). Projektet avser att reflektera över hur vi arbetar internationellt som konstnärer, curatorer och institutioner, hur vi kan införliva och möta nya former av konstnärlig praktik som kan möjliggöra social förändring, introducera nya begrepp i diskursen, och ifrågasätta institutionella vanor.

14 – 16 november genomför Practice International sin första publika diskussion genom en konferens i Stockholm, som samlar de flesta av projektets deltagare och som fungerar som en introduktion till deltagarnas olika positioner. Practice International¬- Stockholm Assembly består av en publik konferens med föredrag och performance, samt en workshop i regi av ljudkonstgruppen Ultra-red.

 

Conference: 14 – 15 November


THURSDAY 14 NOVEMBER

2.30 pm   Doors open
3.00 – 3.30pm  Introduction by Lisa Rosendahl, Binna Choi & Grant Watson

SESSION 1:  3.30 – 5.30pm

3.30 pm   
Artist presentation: Ultra-red 
Artist presentation: Michelle Dizon
Questions & discussion

SESSION 2:   5.45 – 9pm
5.45 pm  
Key-note: Leela Gandhi
Questions & discussion. Respondent: Petra Bauer

7.00pm  Soup, bread & wine 

7.30pm  
Artist presentation: David Medalla
Artist presentation: Adam Nankervis
Refreshments


FRIDAY 15 NOVEMBER

9.30 am  Summary of key points from the previous day

SESSION 3:   10am – 12 noon

10 am   
Artist presentation: Lisa Nyberg & Johanna Gustavsson / Radical pedagogy
Artist presentation: Wendelien van Oldenborgh 
Questions & discussion

12 -1 pm  Lunch break 

SESSION 4:   1pm – 4.30pm


1 – 2.30pm  
Key-note: Christian Kravagna 
Questions & discussion. Respondent: Kodwo Eshun.

2.30pm – 4.30pm 
Artist presentation: Park Chan-kyong
Artist presentation: The Otolith Group 
Questions & discussion

4.30pm – 5 pm 
Coffee break

SESSION 5:  5pm – 8pm

5 – 6 pm   
Artist presentation: Alice Creischer & Andreas Siekmann

6.15pm                        
Summary and final discussion
Refreshments 

 

För detaljerat information om föreläsarna vänligen besök: www.practiceinternational.com.

Fri entré, ingen föranmälan. Begränsat antal platser, kom i god tid.

 

Workshop med Ultra-red

Torsdag 14 november 10.00 – 13.00 & Lördag 16 november 10.00 – 13.00

Som en del av Practice International - Stockholm Assembly gör ljudkonstgruppen Ultra-red en workshop i två delar för konstnärer. För att delta måste man närvara vid båda workshop-tillfällena. Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Föranmälan är obligatorisk.


International sound art group Ultra-red will host a two-part workshop in which we will bring people together to collectively listen to and investigate the conditions, histories and experiences of political struggle and art at the moment where these attempt to transcend the local and seek to find connections with global urgencies.

As a part of Iaspis’ Practice International conference we will spend time in collective listening, dialogue and reflection to organise the terms, questions, conflicts and themes of both practice in struggle and struggle as practice, and the political as aesthetic and the aesthetic as political.

The workshops will bring participants together in performed listening to sound recordings on the idea and actions of internationalism to establish a common space in which we will attempt to recompose the terms of internationalism, solidarity and autonomy.

 - Ultra-red

 

För att anmäla dig till workshopen eller få mer information, kontakta Iaspis projektkoordinator Xueyin Chen: xc@iaspis.se

 


Practice International har initierats av Lisa Rosendahl, Binna Choi och Grant Watson och erhåller ekonomiskt stöd från EU:s kulturprogram.

www.iaspis.se
www.practiceinternational.org

 

 

 

 

Uppdaterad: 2013-12-10 Tipsa om sidan

People to be Resembling (film still), 2012 by The Otolith Group, original photography by Isio Saba

People to be Resembling (film still), 2012 by The Otolith Group, original photography by Isio Saba. Copyright the artists, courtesy the artists and Project 88

 

Ultra-red 'Politics (In Private), Kirchstetten, 2013, photography by Ultra Red

Ultra-red 'Politics (In Private), Kirchstetten, 2013, photography by Ultra Red

 

Wendelien van Oldenborgh, La Javanaise, 2012, Production still by Bárbara Wagner

Wendelien van Oldenborgh, La Javanaise, 2012, Production still by Bárbara Wagner

 

Image by Radical Pedagogy / Johanna Gustavsson and Lisa Nyberg

Image by Radical Pedagogy / Johanna Gustavsson and Lisa Nyberg

 

Image by Michelle Dizon 

Image by Michelle Dizon

 

In the Stomach of the Predators, Alice Creischer & Andreas Siekmann

 

senegal
Atelier of Issa Samb, Dakar, 2013. 
Bild: Binna Choi

 

Park Chan-Kyong, Three cemeteries (part), photography and sound, 2010 

Park Chan-Kyong, Three cemeteries (part), photography and sound, 2010

 

 

logos 

 

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se