Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Seminarium: Practices for Everyday Life

Seminarium: Practices for Everyday Life

Datum: fredag 14 juni, 10.00 - 20.00
Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 trappor, Stockholm
Språk: Engelska

Medverkande: Fernando Garcia Dory (ES), Hu Fang/Vitamin Creative Space (PRC), Anders Jakobsen (SE), Maurizio Lazzarato (FR), Francesco Matarrese (IT), Adam Sutherland/Grizedale Arts (UK) Barnaby Drabble(UK/CH) och akcg (SWE).

Seminariet är uppdelat i två delar. Del 1 (9.30 – 16.30) inkluderar lunch. För att delta i första delen krävs registrering vid seminariets början kl 9.30. Del 2 börjar 17.00 och kräver ingen registrering.

Film still. Hu Fang, The Healer (Prologue), 2012

Iaspis inbjuder till ett seminarium om relationen mellan konstnärlig praktik och livspraktik. Utgångspunkten för diskussionen är frågan om hur konstnärlig praktik kan förstås i relation till skapandet av sätt att leva, snarare än, som ett komplement till, eller en konsekvens av, skapandet av konstverk. På senare år har ett växande antal bildkonstnärer uttryckt en längtan efter att söka sig bortom den kommersiella och institutionella konstekonomins infrastruktur i syfte att hitta alternativa sätt att upprätthålla sin praktik på. Hur relaterar dessa tankegångar till liknande historiska försök, av till exempel det tidiga 1900-talets avantgarde eller 1970-talets politiskt motiverade konstnärliga praktiker?

Film still. Hu Fang, The Healer (Prologue), 2012

Vi har bjudit in olika positioner ur bild- och formkonstfältet – konstnärer som till exempel arbetar med den byggda miljön som ett sätt att skapa egna villkor för hur det dagliga livet formas, jordbruk som ett alternativ eller komplement till konstvärldens försörjningsmöjligheter, kultiveringen av en daglig praktik formad av mötet mellan forntida kinesisk filosofi och det samtida livet, eller en fullständig vägran av allt abstrakt arbete inom konsten – för att diskutera vad det kan betyda att vända sin praktik mot livet självt och hur det är organiserat, individuellt eller kollektivt, som ett led i att uppnå social förändring. Centrala frågeställningar är bland annat vilka potentiella funktioner konstnärsrollen kan tänkas ha bortom dagens konstsystem, hur man på olika sätt kan tänka sig konstens bruksvärde, och hur det är möjligt att uppnå långsiktig stabilitet för sin konstnärliga praktik liksom sitt liv.


Film still. Hu Fang, The Healer (Prologue), 2012

Medverkande:
Fernando García-Dory behandlar i sina arbeten frågor om förhållandet mellan natur och kultur som det tar sig uttryck i landskap, landsbygd, önskningar och förväntningar relaterade till identitetsaspekter, kriser, utopier och samhällsförändringar. Han har studerat konst och landsbygdssociologi i Madrid och Amsterdam. Med ett intresse för den harmoniska komplexiteten i biologiska former och processer tar hans arbeten upp kopplingar och samarbeten i allt från mikroorganismer till sociala system, från traditionella konstformer som teckning till agroekologiska samarbetsprojekt, aktioner och kooperativ. García-Dory är under juni-juli 2013 ateljéstipendiat vid Iaspis. www.fernandogarciadory.com

Adam Sutherland/Grizedale Arts Grizedale Arts utforskar i sin praktik konstens bruksvärde samt konstens och konstnärers funktioner i praktiska och effektiva roller som en central grundsats i kulturen och samhället i stort. Grizedale Arts, som introducerar konstnärligt tänkande i vardagen, är en modell för en ny typ av konstinstitution som arbetar bortom konstvärldens etablerade strukturer i syfte att omforma själva idén om kultur. www.grizedale.org

Anders Jakobsen alias Lagombra använder begreppet radikalslöjd för att beskriva sin praktik som han betraktar som åtskild från både konsten och designen. Jakobsens arbeten har ställts ut på Kulturhuset, Liljevalchs och Nationalmuseum. 2012-13 presenterades en omfattande separatutställning av hans arbeten på Gustavsberg Konsthall. Hans presentation på Iaspis sker i dialog med Nille Svensson och fokuserar på Hede Institute of Radical Sloyd som ett exempel på Jakobsens motto ”ta det du hittar runtomkring dig och skapa din egen verklighet”. www.lagombra.com

Nille Svensson är utbildad på Konstfack i Stockholm. Efter examen 1997 har han arbetat som oberoende grafisk formgivare, bildkonstnär och förläggare. Han har grundat förlaget Pocky och publikationsprojekten Nilleditions och Formfront. Han är också en av grundarna och den konstnärlige ledaren för publiceringsteknologiföretaget Publit. www.nilleditions.com

akcg/Konsthall C. akcg är konstnärerna Anna Kindgren och Carina Gunnars. Sedan januari 2013 utgör de tillsammans med Karolin Tampere och Anna Ahlstrand arbetslaget på Konsthall C i Hökarängen i Stockholm. akcg har undersökt hur det går till när våra inre landskap ritas om och hur detta reflekteras i den faktiska verkligheten genom inhängnande, privatiseringar, och eroderingen av det gemensamma. På Iaspis kommer akcg bl a att prata om hur de på olika sätt försöker organisera livet och arbetet på Konsthall C. www.konsthallc.se

Hu Fang/Vitamin Creative Space Vitamin Creative Space (Guangzhou/Beijing) utforskar en alternativ arbetsmetod som är specifikt inriktad på den samtida kinesiska kontexten och kontinuerligt inspirerad av konfrontationen mellan samtiden och äldre kinesisk filosofi. För att kunna arbeta självständigt utan att vara beroende av bidrag fungerar Vitamin Creative Space både som en oberoende konstinstitution och ett ”kommersiellt” galleri. Vitamin Creative Space utmanar förutfattade meningar genom att förena dessa två traditionellt motstridiga strategier för att stödja och presentera samtidskonst, med siktet inställt på att lyfta fram nya kinesiska bidrag både på en konstnärlig och en institutionell nivå i den nya globala kontexten. Senare forskning inkluderar permakultur och frågor som: Hur åstadkommer man ett ”naturligt tillstånd” genom vissa konceptuella konstruktioner? Hur främjar man den andliga potentialen i våra liv genom konsten under rådande omständigheter? På Iaspis visas filmen The Healer. www.vitamincreativespace.com

Barnaby Drabble är författare och lärare med en bakgrund som curator. Mellan 1998 och 2008 producerade han ett flertal utställningar, filmförevisningar, performance och ingrepp i det offentliga rummet, med fokus på mångskiftande och sammansatta frågor som det offentliga rummet, urbanism, immaterialrätt och civil olydnad. Under de senaste fem åren har inriktningen i hans arbete legat på forskning, vilket inbegripit producerandet av symposier, workshops, publikationer och ett intresse för samarbetsmässiga kunskapsformat. I sin nyligen publicerade essä ”On de-organisation” utforskar han sambanden mellan processer som professionalisering, självinstitutionalisering och detaljstyrning, med en föreställning om en annan form av kultur som grundas på det-för-ändamålet-gjorda, det-i-sista-stund-gjorda och det improviserade. Drabble är moderator för den gemensamma diskussionen som avslutar del ett av seminariedagen

Francesco Matarrese är en italiensk konceptuell konstnär som slog igenom i början av 1970-talet. 1978 meddelande han att han ”vägrade befatta sig med abstrakt arbete inom konsten” och tog avsked från konstscenen men fortsatte att vara konstnär. Hans ”vägrandets praktik” är inte ”ingenting" utan pekar i en annan riktning. På Iaspis presenterar han en uppföljning av idéerna han beskrev i sin text The Challenge (som visades 2012 på Documenta 13), vilket följs av en telefonintervju med konstnären med tillfälle för frågor. Översättning från italienska samt tolkning av konstnären Michele Masucci.

Michele Masucci (född 1980 i Stockholm) är en konstnär som arbetar med performance och textverk, både som skribent och översättare. Några av hans senaste arbeten inkluderar den svenska översättningen av Multitudens grammatik från italienska. 2012 var Masucci medredaktör till publikationen Work, Work, Work - A reader on art and labour tillsammans med Iaspis.

Maurizio Lazzarato är en Parisbaserad italiensk sociolog och filosof som forskar i områden som ontologi, biopolitik och immateriellt arbete. I sin presentation på Iaspis utgår Lazzarato från Marcel Duchamps koncept ”an-artist” och undersöker hur den konstnärliga praktiken kan frigöra sig från ”de sköna konsternas” begränsningar och hitta andra funktioner i samhället.

Silje Figenshou Thoresen jobbar med sin egen improvisationsförmåga och materialets självständighet.  Hon är angelägen om att acceptera den estetik som uppstår när man låter materialet råda. Materialets struktur, form, styrka och brister som skador, kvistar, rost och förändringar. Allt detta har sitt eget värde och sina egna begränsningar och hon försöker öppna upp för logiken i materialet när sakerna sätts samman. ”Logiken i materialet” ger oändliga möjligheter även om ordet ”logik” kanske låter som något som leder till en slutgiltig lösning. Kombinationen som arbetas fram är dock ett test av samspelet mellan det som byggs och materialet det byggs av. Figenshou är ateljéstipendiat på Iaspis från april till september 2013. Under seminariedagen visas hennes och Joar Nangos utställning Indigenuity project/Kløkt på Iaspis. www.indigenuityproject.com

För mer information kontakta Iaspis projektsamordnare Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se

 

Uppdaterad: 2013-07-01 Tipsa om sidan
Stillbilder från Hu Fangs video The Healer (Prologue), 2012

Medverkande: Fernando Garcia Dory (ES), Hu Fang/Vitamin Creative Space (PRC), Anders Jakobsen (SE), Maurizio Lazzarato (FR), Francesco Matarrese (IT), Adam Sutherland/Grizedale Arts (UK), Barnaby Drabble (UK/CH) och akcg (SWE)

Program:

Del 1:

9.30 Registrering

9.45 Introduktion av Lisa Rosendahl, Iaspis direktör

10.00 Fernando Garcia Dory presentation

11.00 Filmvisning: The Healer (av Hu Fang/Vitamin Creative Space)

11.30 Pajtillverkning med Adam Sutherland tillsammans med presentation av Grizedale Arts 

12.45 Silje Figenshou Thorensen introducerar utställningen Indigenuity project/Kløkt

13.00 – 13.45 Lunch

13. 45 Anders Jakobsen samtalar med Nille Svensson

14.30 Anna Kindgren och Carina Gunnars presenterar Konsthall C

15.15 – 15.30 Kaffe

15.30 Diskussion med föreläsare och publik, modererad av Barnaby Drabble

Del 2:

17.00 Gemensam läsning av Francesco Matarresses text,The Challange and The Glimmer of Living Labour (2013), följt av en telefonintervju med konstnären. Översättning från italienska och tolkning av konstnären Michele Masucci.

18.30 Maurizio Lazzarato föreläsning med efterföljande diskussion. Föreläsning på franska med engelsk textning.

Förfriskningar

OBS!

Parallellt med seminariet visar vi också utställningen Indigenuity project/ Kløkt av Iaspis ateljéstipendiat Silje Figenschou Thoresen och Joar Nango:
www.indigenuityproject.com

Seminariemöbel av Anders Jakobsen.

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se