Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Institute for Provocation (IFP), Beijing

Institute for Provocation (IFP), Beijing

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur – utlyser i samarbete med Institute for Provocation (IFP) ett ateljéstipendium i Beijing. Stipendiet har som tema det offentliga rummet i Kinas städer.
 


Vistelseperiod: tre månader, april - juni 2019

Ansökningsförfarande: Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis väljer bland de sökande ut ett antal kandidater och utifrån detta underlag gör IFP det slutgiltiga urvalet.

Sista ansökningsdag: 18 oktober 2019

Stipendium: Stipendiet omfattar 65 000 kr och ska täcka kostnader för resor och uppehälle under den tre månader långa ateljévistelsen. I ateljévistelsen ingår en delad arbetsplats, bostad och en deltidsanställd assistent. Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

Om Institute for Provocation
Institute for Provocation (IFP) i Beijing erbjuder ateljévistelser, undersökande projekt, workshops och föredrag som tänjer gränserna för den visuella och den performativa konsten, arkitekturen och designen. IFP fokuserar på tankeprocessen före och bortom skapandet det konstnärliga skapandet. Intresset för rum, territorium och geografi fungerar som broar mellan olika discipliner och IFP är specifikt intresserad av tvärvetenskapliga strategier bortom konstens gränser och formella anspråk.

IFP (som fram till 2010 hette Theatre in Motion) grundades av sinologen och dramaturgen Els Silvrants och arkitekten Shuyu Chen och har sedan 2005 samarbetat med bl a konstnärer och arkitekter i ett brett spektrum av projekt och ateljévistelser.

Ateljén och arbetsplatsen är belägen i ett 85 kvm stort gårdshus i Beijings gamla hutongstad. Ateljén delas med 1-3 andra stipendiat(er) och med IFP:s personal, och är utrustad med internetuppkoppling, skrivare, projektor och duk, handverktyg och ett gemensamt kök. Stipendiatens bostad ligger i direkt anslutning till ateljén, det är ett eget rum i delad lägenhet(delat kök och badrum) med enkel standard.

Om ateljévistelsen
Som en del av en pågående konstnärlig undersökning av villkoren för det offentliga rummet i kinesiska städer, utlyser Institute for Provocation i samarbete med Iaspis ett ateljéstipendium med temat det offentliga rummet, för konstnärer, arkitekter och designer.

Kinas ekonomiska frammarsch under de senaste tre decennierna är resultatet av en medveten strategi i vilken byggandet av städer spelar en avgörande roll. Urbanisering är och kommer för överskådlig framtid att vara ett viktigt instrument för att föra människor ut ur fattigdomen och in i en livsstil präglad av konsumtion och service. Men när de existerande städerna sprider ut sig och nya byggs upp från grunden har omsorgen om deras rumsliga och sociala egenskaper blivit eftersatt.
Den snabba och övergången från Kinas traditionella arkitektur och stadsrum till dagens virrvarr av motorvägar och höghus som dominerar stadsbilden har skapat en mängd problem relaterade till rum, identitet, miljö och social och ekonomisk rättvisa. Motsatsförhållanden som formellt/ informellt, öppna/slutna rum skapar den syntax som präglar läsningen av den kinesiska staden.
Stipendiaten förväntas göra en egen tolkning av temat och utarbeta en inriktning för sitt arbete.

Övergripande ansvar för programmet i Beijing har Daisy Dai Xiyun och Hu Wei, curator resp konstnär som utbildats vid Dutch Art Institute, och som sedan länge varit knutna till programmet. 
De kommer tillsammans med IFP's nya konstnärliga ledare (under tillsättning hösten 2016) att vägleda stipendiaten och dela med sig av sin specialkunskap om Kina och dess kultur, städer och det offentliga rummet och presentera stipendiaten för lokala kontakter inom olika områden. Ateljévistelsen kretsar i första hand kring undersökande arbete och den konstnärliga processen, utan några specifika krav från värdorganisationen vad gäller produktion eller resultat.

Syftet med detta tematiska ateljévistelseprogram är att upprätta en nära dialog och ett samarbete mellan IFP och stipendiaten, och skapa en kontinuitet där varje konstnär blir en del av ett pågående samtal och en undersökande process. Kunskapen, observationerna och tolkningarna kan sedan samlas och i framtiden utgöra ett arkiv som kan komma andra till dels.
I och med IFP:s projektrum Black Sesame Space som öppnade 2014 ges ateljéstipendiaten möjlighet att ställa ut mot vistelsens slut. Utställningens form och innehåll arbetas fram av stipendiaten tillsammans med IFP's konstnärliga ledare eller en extern curator. Inom ramen för IFP:s publika program Sessions har stipendiaten även möjlighet att presentera sig själv och sitt arbete, bekanta sig med andra utövare och delta i diskussioner. Det finns också möjligheter till samarbeten med externa institutioner i form av föredrag och/eller akademiskt utbyte.

Ateljévistelsen kommer att publiceras via IFP:s nätverk och nyhetsbrev, vilket ytterligare ökar stipendiatens synlighet i Kina.

Stipendiaten förses med en arbetsplats i IFP:s gemensamma ateljé, bostad (rum i delad lägenhet) i närheten av ateljén, en deltidsanställd assistent som hjälper till med tolkning/översättning och liknande, support och vägledning från IFP:s personal och möjlighet att träffa andra konstnärer i relaterade områden.

Bostaden är avsedd för en person. Det är därför inte möjligt att dela stipendiet på flera personer, eller att ta med familjemedlemmar.

Mer information om IFP finns här: http://www.iprovoke.org/

Tidigare stipendiater
Ulrika Gomm (hösten 2018)
Iris Lacoudre (hösten 2017)
Hanna Husberg (2016)
Andreas Gedin (2016)
Dan Wirén (2015)
Jenny Berntsson (2015)
Björn Kjelltoft (2014)
Siri Tolander (2014) e-post
Johan Zetterqvist (2013)
Anneli Håkansson (2013)


Det här ska du tänka på när du fyller i ansökan
Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis väljer ut ett antal kandidater vars ansökningar skickas vidare till ledningen för IFP som gör det slutliga urvalet.
Ansökan görs med e-legitimation här eller på avsedd pappersblankett.  Skriv gärna ansökan på engelska då det slutgiltiga urvalet görs av IFP i Peking. Ansökan måste vara komplett när den lämnas in.  Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand.

Arbetsprover
Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.

Söker du på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte. Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.

För ytterligare information kontakta Louise Dahlgren, 08-506 550 68.


 
 

Uppdaterad: 2018-09-12 Tipsa om sidan

Relaterad information

Ansökningstid - läs mer under rubriken BILD OCH FORM Residens utomlands

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se