Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / In Between/Urban Tactics

In Between/Urban Tactics: Föreläsningar med Constantin Petcou och Doina Petrescu från atelier d’architecture autogéréé (aaa), och Alex Axinte från StudioBASAR

Tid: Onsdag 30 januari, kl 18:00
Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm

Arkitekterna Doina Petrescu och Constantin Petcou från aaa (Paris) och Alex Axinte från StudioBASAR (Bukarest) ger varsin föreläsning om sina respektive praktiker:

aaa
Doina Petrescu och Constantin Petcou, atelier d’architecture autogéréé (aaa) / studio for self-managed architecture är en kollektiv plattform som grundades i Paris 2001 av Constantin Petcou och Doina Petrescu. Plattformen genomför aktioner och forskning om urbana förändringar och framväxande praktiker i den samtida staden, i samarbete med arkitekter, konstnärer, studenter, forskare, aktivister och boende från olika sociala och kulturella bakgrunder. aaa:s projekt fokuserar på frågor om självorganisation och självstyre av kollektiva rum, framväxande nätverk och katalysatorprocesser, motstånd mot vinstdrivande utvecklingar, återanvändning och ekologiska konstruktioner, samt kollektiv kunskapsproduktion.
Bland aaa:s senare projekt märks: ECObox, Passage 56 och de translokala nätverken PEPRAV (European Platform for Alternative Practice and Research on the City) och Rhyzom (ett nätverk av translokala kulturpraktiker). För närvarande håller aaa på att utveckla R-Urban, en deltagande strategi för urbant motstånd i Paris, genom ett pilotprojekt finansierat av Europeiska kommissionens innovationsprogram Life+.
aaa:s publikationer inkluderar: Urban Act, a handbook for alternative practice (2007) och Trans-Local-Act: cultural practices within and across (2010). aaa har tilldelats följande priser: Zumtobel Prize for Sustainability and Humanity 2012, Curry Stone Design Prize 2011, European Prize for Urban Public Space 2010 och Prix Grand Public des Architectures Contemporaines en Métropole Parisienne 2010.
www.urbantactics.org

studioBASAR
studioBASAR grundades 2006 av Alex Axinte och Cristi Borcan, både som en arkitektbyrå och som ett sök- och räddningsteam, som agerar som en agent för urbana iakttagelser och ingrepp.
I en tid av missnöje och osäkerhet började vi söka på andra ställen efter källor av entusiasm och hopp: och, som en blixt från en klar himmel, upptäckte vi den, den utopiska staden Bucureşti. Här inledde vi sökandet efter platsens mellanläge och började rädda arkitektur som en relation mellan människor och konstruktioner. Genom att samla in rester från historien, oförbrukade drömmar och kasserade minnen – och genom att leta efter marginella och triviala ämnen, som banalitet, olaglighet eller improvisation, agerar vi både som en arkitektbyrå och som ett sök- och räddningsteam som utforskar framväxande potential. Detta stadens gratisuniversitet lär oss att Bucureşti finns överallt, och vi använder denna lärdom för att konstruera situationer, installationer, utställningar eller verkliga byggnader.

Alex Axinte (född 1979 i Ploieşti, Rumänien) avlade 2004 examen vid Universitetet för Arkitektur i Bukarest, och har arbetat på arkitektbyråer i Bukarest och Rotterdam, och tjänstgjort som adjunkt på Universitetet i Bukarest från 2006 till 2008.

Cristi Borcan (född 1979 i Ploieşti, Rumänien) avlade 2004 examen vid Arkitekturfakulteten och masterexamen 2006 i integrerad urban utveckling vid Universitetet för Arkitektur i Bukarest.
www.studiobasar.ro

Föreläsarna är ateljéstipendiater på Iaspis under våren 2013. För mer information, vänligen se www.iaspis.se eller kontakta Iaspis projektsamordnare Sara Teleman. E-post: st@iaspis.se eller telefon: +46 (0)8 506 550 51
 

Uppdaterad: 2013-01-29 Tipsa om sidan

Bilder (uppifrån): 

The Letter Bench av studioBASAR, Bukarest 2010. Foto: Costin Gheorghe

Passage 56, ekologiskt och kulturellt projekt drivet av invånarna i St.Blaiseområdet, Paris. Av atelier d'architecture autogérée. Foto: atelier d'architecture autogérée 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se