Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)

Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)

I delbetänkandet ”Att angöra en kulturbrygga – till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet” (SOU 2012:16) görs en intern utvärdering av Kulturbryggans arbete under det dryga år som gått samt föreslås former för etablering av en ny myndighet från 2013.
Konstnärsnämnden är positiv till regeringens satsning Kulturbryggan med särskilda projektmedel inom kulturområdet och finner också att det är relevant att nya former för stöd prövas. I yttrandet lämnar Konstnärsnämnden kommentarer med särskilt fokus på författningsförslag, förslag till instruktion och bidragsförordning, försöksverksamhet, verksamhetsform samt överväganden och förslag.

Konstnärsnämndens yttrande på delbetänkandet "Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)"
Delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU2012:16)
Uppdaterad: 2014-02-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se